UMA Investments Sp. z o.o. – nowa inwestycja w podstrefie Kutno

27.02.2014

Firma UMA Investments Sp. z o.o. uzyskała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Kutno. To największe tegoroczna inwestycja w ŁSSE. Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na budowie nowego budynku produkcyjnego, w którym będą wytwarzane produkty żywnościowe. W związku z nową inwestycją firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 225,8 mln zł oraz stworzyć min. 40 nowych miejsc pracy. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2015 roku.

W 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali jak dotąd nakłady inwestycyjne na poziomie 500,4 mln zł oraz utworzenie 845 miejsc pracy (454 nowych i utrzymanie dotychczasowych 391). Przez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano 213 zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości ponad 9,6 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli ponad 25 tysięcy miejsc pracy.

Od dwóch lat ŁSSE jest najlepiej ocenioną przez inwestorów strefą ekonomiczną w Polsce – według raportów KPMG. Z kolei według raportu fDi Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future 2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce na świecie.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY