Wręczenie zezwoleń i Spotkanie Noworoczne w ŁSSE S.A.

27.02.2014

28 stycznia w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z uroczystością wręczenia zezwoleń sześciu inwestorom ŁSSE S.A. W uroczystości udział wziął Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, posłowie Ziemi Łódzkiej (m.in. Iwona Śledzińska – Katarasińska, Artur Dunin, Cezary Olejniczak, Jan Tomaszewski, Marek Matuszewski), władze samorządowe, Rada Nadzorcza ŁSSE S.A. oraz inwestorzy i partnerzy Strefowi.

Podczas spotkania Tomasz Sadzyński, prezes ŁSSE S.A. podsumował działalność Strefową w 2012 roku oraz złożył zebranym gościom noworoczne życzenia.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w ŁSSE odebrali:

397434 10151256062451547 751022122 n

– Pan Eugene Evans, Dyrektor Zakładu, Prokurent, w imieniu Uma Investments Sp. z o.o.,
– Pan Nikolaus Reichenbauch, Prezes Zarządu firmy Faller Pharma Packaging Poland Sp. z o.o.,
– Pan Karsten Robel, Prezes Zarządu, oraz Pani Ewa Chmielewska, Prokurent firmy Rena Łódź Sp. z o.o.,
– Pan Daniel Kołasiński, Dyrektor Produkcji w firmie SiA Pietrucha Sp. z o.o,
– Pan Dirk Fuenfhausen, Prezes Zarządu firmy MP Production Sp. z o.o.,
– Pan Zbigniew Molenda, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.

W przerwie zagrał dla gości zespół Alla Vienna.

Alla Vienna to orkiestra złożona z siedmiu instrumentalistów, dysponujących bogatym dorobkiem artystycznym i estradowym, związanych z Filharmonią Łódzką im. A. Rubinsteina i Filharmonią Świętokrzyską. Występuje pod dyrekcją zastępcy koncertmistrza Filharmonii Łódzkiej – Marty Niedźwieckiej. Zespół powstał w 2008 roku. Z początku swój repertuar budował wokół muzyki wiedeńskiej. Sukcesywnie powiększał swój program o kompozycje muzyki musicalowej, filmowej i rozrywkowej. W 2012 roku zespół zagrał ponad 30 koncertów m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Opolu, Zabrzu, stając się jedną z wizytówek kulturalnej Łodzi.

66457 10151256057926547 510001574 n

W standardowy skład zespołu wchodzą:

Marta Niedźwiecka – skrzypce
Małgorzata Smyczyńska – wiolonczela
Tomasz Wrocławski – perkusja
Jan Dobrowolski – flet
Mariusz Barszcz – klarnet
Jan Niedźwiecki – kontrabas
Adam Manijak – fortepian

 

Więcej o nowych inwestyjach w ŁSSE:

Zezwolenie nr 213 – UMA Investments Sp. z o.o.

Na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE zainwestuje po raz drugi UMA Investments. Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na budowie nowego budynku produkcyjnego, w którym będą wytwarzane produkty żywnościowe . W związku z nową inwestycją firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 225,8 mln zł oraz stworzyć min. 40 nowych miejsc pracy. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2015 roku.

Zezwolenie nr 214 – Faller Pharma Packaging Poland Sp. z o.o.

Inwestycja Spółki Faller polegać będzie na uruchomieniu w Łodzi zakładu produkującego opakowania dla farmacji oraz świadczącego szeroko pojęte usługi opakowaniowe, komisjonowanie oraz magazynowanie opakowań. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20,8 mln zł (do końca 2015 r.) oraz zatrudnić co najmniej 35 pracowników (do końca 2014 r.).

Zezwolenie nr 215 – Rena Łódź Sp. z o.o.

Spółka Rena wybuduje w Łodzi nową halę, w której prowadzona będzie działalność polegająca na produkcji i montażu podzespołów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do produkcji maszyn wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w fotowoltaice. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza zainwestować co najmniej 12,9 mln zł (do 31 sierpnia 2013 roku) oraz zatrudnić co najmniej 10 nowych pracowników i utrzymać zatrudnienie na poziomie 148 pracowników do końca 2018 roku.

Zezwolenie nr 216 – S. i A. Pietrucha Sp. z o.o.

Spółka S. i A. Pietrucha to jeden z największych producentów parapetów z PVC w Europie. Spółka w Podstrefie Ksawerów ŁSSE chce zrealizować nową inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkującego wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Umożliwi to spółce poszerzenie aktualnej oferty o nowe typy grodzic winylowych stosowanych w sektorze inżynierii wodnej i lądowej. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,2 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 6 nowych pracowników oraz utrzymać etaty 36 dotychczasowych pracowników.

Zezwolenie nr 217 – MP Production Sp. z o.o.

Na terenie Podstrefy Turek ŁSSE zainwestuje MP Production Sp. z o.o. Firma należy do grupy Messer Polska – producenta i dostawcy gazów technicznych (ciekłych i sprężonych), spożywczych, medycznych oraz gazów specjalnych. Oprócz sprzedaży gazów Messer Polska oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów. Inwestycja, która zostanie zrealizowana przez MP Production zakłada budowę i uruchomienie Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego rozkładu powietrza. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników.

Zezwolenie nr 218 – Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.

Spółka Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. utworzy w Łodzi nowoczesne centrum logistyczne oraz centrum IT wraz z serwerownią. Działalność Spółki będzie polegać na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących m.in. magazynowanie oraz przeładowywanie i transport towarów, a także świadczenie usług informatycznych i usług typu call center. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 200 pracowników.

zdjęcia: Paweł Nowak

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY