Zmiana w Zarządzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

27.02.2014

Dziś, tj. 26 września 2012 roku Minister Gospodarki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dokonał zmiany na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ŁSSE S.A.

Od 1 października obowiązki Wiceprezesa ŁSSE S.A. pełnić będzie Pan Stanisław Witaszczyk. 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY