Delegacja ŁSSE w Austrii

14.03.2014

W dniach 4-7 marca br. przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wzięli udział w spotkaniach biznesowych w Austrii. 

Wraz z Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu (którą reprezentowali Jerzy Jędrzejewski, Radca Ambasady RP w Wiedniu, Kierownik WPHI w Wiedeniu i Jan Walkiewicz, I Sekretarz Ambasady) oraz Austriacką Izbą Handlową (Wirtschaftskammer Österreich, z Christianem Gessl na czele) i Aussen Wirtschafts Center Warschau (którą reprezentował jej szef – dr Ernst Knopp), Urszula Wöltjen i Bartosz Rzętkiewicz przedstawili ofertę i możliwości inwestycyjnych w ŁSSE. 

 

Delegacja ŁSSE w Austrii Delegacja ŁSSE w Austrii Delegacja ŁSSE w Austrii

 

Spotkania z przedsiębiorcami austriackimi w formie śniadań biznesowych połączonych z bezpośrednimi rozmowami odbyły się w Graz, Wiedniu i Linz. Efektem są nawiązane nowe kontakty oraz plany niektórych firm na możliwe inwestycje w Regionie Łódzkim. 

Import towarów z Austrii do Polski wzrósł w całym 2013 roku o 1,5% w stosunku do lat wcześniejszych i osiągnął rekordową sumę 2,64 miliarda euro, a Polska jest dla austriackiego eksportu obecnie na 9 miejscu wśród wszystkich krajów, przed takimi państwami jak Chiny, Wielka Brytania czy Hiszpania. Import towarów z Polski do Austrii w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku osiągnął sumę blisko 2 miliardów euro. Stosunki gospodarcze pomiędzy obydwoma krajami są więc ożywione i rokują bardzo dobrze na przyszłość. 

Stabilność obydwu gospodarek, pozytywne relacje biznesowe i atmosfera handlowa z pewnością zaowocują tendencję wzrostową, a także austriackimi inwestycjami w Polsce. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie aktywnie przekonywać firmy z tego kraju do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy w kolejnych latach.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY