Rewolucja w SSE – zezwolenia strefowe dłużej ważne

09.04.2014

Po ponad rocznym oczekiwaniu, mamy pierwszy wyrok NSA dotyczący charakteru prawnego daty obowiązywania zezwoleń.

W wyroku z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt II GSK 136/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wydawane po dniu 1 stycznia 2001 r. powinny obowiązywać do końca okresu, na który została ustanowiona dana strefa (tj. zgodnie z obecnym stanem prawnym, do dnia 31 grudnia 2026 r.) i to nawet wówczas, gdy w zezwoleniach tych wskazana była inna data ich obowiązywania. NSA nie znalazł podstaw prawnych do wskazywania w zezwoleniu terminu jego obowiązywania.

W najbliższym czasie NSA zajmie się dwoma podobnymi sprawami (w jednej z tych spraw pełnomocnikiem strony skarżącej jest mec. Katarzyna Niedźwiadek z kancelarii Deloitte Legal). Ich wynik powinien przesądzić ostatecznie o tym, że sprawy o wydłużenie okresu obowiązywania zezwolenia strefowego będą rozpatrywane pozytywnie.

Tym samym, jeżeli Państwa zezwolenie strefowe zostało wydane po 1 stycznia 2001 r. i termin jego obowiązywania został wskazany jako wcześniejszy niż 31 grudnia 2026 r., wysoce prawdopodobne staje się uzyskanie jego wydłużenia do końca 2026 r.

 

Więcej informacji oraz odpowiedzi na pytania związane z tą kwestią może udzielić Państwu Zespół SSE Deloitte.

Biuro Deloitte w Łodzi:

Małgorzata Zając, Dyrektor

Tel.: 48 42 290 61 16

mazajac@deloitteCE.com

 

Źródło: Alert podatkowy Deloitte

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY