Jakie czynniki decydują o zaangażowaniu firm w B+R? – badanie Deloitte

23.04.2014

Polityka Państwa oparta o popyt pobudza innowacyjność. Deloitte Europa Środkowa bada skłonność firm do angażowania się w działalność badawczo – rozwojową. Coroczne badanie służy dostarczeniu regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników, stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (wskaźnik BERD – business expenditure on research and development).

W tym roku badanie prowadzone jest wśród przedsiębiorców z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią na temat tego, jakie działania skłoniłyby Państwa do zwiększenia inwestycji w badania, rozwój i innowacje. Kwestionariusz składa się z 14 pytań, a jego wypełnienie zajmie nie więcej niż 15 minut. Zapewniamy pełną poufność przekazanych nam informacji i gwarantujemy, że nie zostaną one przekazane stronom trzecim. Zbierane są one wyłącznie dla celów statystycznych i będą przechowywane w bazie danych Deloitte. Zebrane informacje posłużą do opracowania podsumowania oraz raportu – zostaną one przesłane tym respondentom, którzy podadzą nam korespondencyjny adres poczty elektronicznej.

Będziemy wdzięczni za wsparcie w uzyskiwaniu opinii na temat działalności badawczo – rozwojowej w Polsce i wypełnienie ankiety na stronie: www.deloitte.com/pl/R&DCESurveyPL  

Skontaktujemy się z osobami, które podadzą przy wypełnianiu kwestionariusza swój adres e-mail i podeślemy im raport z wynikami badania oraz polską edycję publikacji pod tytułem: „Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to Life”, której autorami są Paddy Miller oraz Thomas Wedell-Wedellsborg.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące badania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Magdalena Burnat – Mikosz

Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte

mburnatmikosz@deloitteCE.com

Michał Turczyk

Dyrektor w Dziale R&D and Government Incentives, Deloitte

mturczyk@deloitteCE.com

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY