Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE

25.04.2014

W dniach 23-24 kwietnia br. w Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną odwiedzili przedstawiciele jednego z największych w Europie klastrów Logistics in Wallonia (Belgia) – Klastra Konkurencyjności Transportu, Logistyki dla Walonii. Jego celem jest rozwijanie działalności transportowej i logistycznej w Walonii poprzez wspieranie nowych projektów, jak również działalność promocyjna oraz doradcza.

Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE

Klaster działa w ścisłej współpracy z AWEX (Agence wallonne a l’exportation et aux Investissement etrangers – Walońska Agencja Inwestycji Zagranicznych). AWEX podległa Dyrekcji Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Regionu Walonii oraz Komisariatowi Generalnemu ds. Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Francuskiej. Powstała 1 kwietnia 2004 roku w wyniku połączenia Walońskiej Agencji Eksportu oraz Urzędu dla Inwestorów Zagranicznych. AWEX posiada globalną sieć ponad 100 attaché gospodarczych i handlowych, obejmująca sto dwadzieścia rynków i organizacji międzynarodowych (m. in. w Polsce).

Obecnie w Walonii wdrażany jest pięcioletni „Plan Marshalla 2”, który obejmuje zarówno region Walonii, jak i region Bruksela-Stolica. Na realizacje Planu w latach 2009-2014 przeznaczono kwotę 2,75 mld EUR. Jednym z celów Planu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, poprzez znoszenie barier instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz wspieranie zatrudnienia. Program kładzie nacisk na rozwój talentów, innowacyjność przedsiębiorstw, poprawę funkcjonowania administracji oraz lepsze wykorzystanie położenia Walonii poprzez rozwój logistyki. 

Klaster Logistics in Wallonia zrzesza ponad 240 członków z różnych sektorów: przemysłu, dostawców usług logistycznych, zarządców infrastruktury, jak również organizacje instytucje odpowiedzialne za badania i szkolenia. Umiejscowiony jest w mieście Liège – tuż obok 7-ego co do wielkości lotniska cargo w Europie. Przedstawiciele Klastra uczestniczą w misjach i wydarzeniach na całym świecie promując własne osiągnięcia oraz poszukując możliwości ekspansji na rynki zagraniczne zrzeszonych w Klastrze firm. 

Logistics in Wallonia prowadzi trzy uzupełniające się podstawowe misje: innowacyjność, networking, oraz promocję. Innowacyjność to przede wszystkim stymulowanie i zachęcanie do innowacji technologicznych przedsiębiorstw w tym sektorze, a także współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami. Networking to organizowanie spotkań dla członków i grup roboczych wraz z udostępnianiem i przekazywaniem informacji z branży, a promocja to promowanie Walonii w kontekście korzyści płynących z inwestycji w zakresie transportu i logistyki (połączeń komunikacyjnych) oraz udział w wystawach, konferencjach i spotkaniach.

Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE

Misja klastra Logistics in Wallonia odwiedziła wybrane firmy logistyczne w Regionie Łódzkim i zbadała potencjał inwestycyjny zarówno w ŁSSE, jak i w całym województwie, a także obejrzała centralny region Polski z lotu ptaka. Nawiązanie kontaktów może zaowocować nowymi inwestycjami oraz relacjami biznesowymi firm już tu działających.

Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE Misja przedstawicieli klastra Logistics in Wallonia z Belgii w ŁSSE 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY