IX Polish Outsourcing Forum “German – Polish ICT co-operation”

28.04.2014

Celem Forum było zaprezentowanie polskiego potencjału IT dla rynków niemieckojęzycznych oraz zrozumienie oczekiwań firm niemieckich względem polskich partnerów biznesowych. 

IX Polish Outsourcing Forum “German – Polish ICT co-operation” IX Polish Outsourcing Forum “German – Polish ICT co-operation” IX Polish Outsourcing Forum “German – Polish ICT co-operation”

Outsourcing Forum otworzył Pan Jacek Robak, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Podczas wydarzenia prezentowano potencjalne obszary współpracy ze strony firm działających już w Polsce (np. Infosys) czy też klastrów (ICT Polska Centralna Klaster). Dyskutowano również na temat potrzeb niemieckiego rynku IT i przykładowych lokalizacji w Polsce jako miejsca dla rozwoju nearshoringu IT.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była reprezentowana przez Aleksandrę Suszczewicz, p.o. z-cy dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestorów oraz Urszulę Woeltjen, przedstawiciela ŁSSE na kraje niemieckojęzyczne. Z kolei Łódź reprezentował Marek Cieślak, Wiceprezydent Łodzi oraz Marcin Włodarczyk, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, który zaprezentował ok. 80 firmom – uczestnikom forum, atuty Łodzi i ŁSSE dla sektora IT. Aleksandra Suszczewicz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Polska – najlepsza europejska lokalizacja nearshoringowa na usługi  ITO” zwracając uwagę na silną obecność firm niemieckich w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i ich duże zainteresowanie reinwestycjami ze względu na przyjazne warunki biznesowe, w tym ofertę inwestycyjną Strefy i doświadczenie we wsparciu oferowanym firmom. W panelu  uczestniczyli również: Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu, Bydgoskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Marcin Przyłębski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Miasto Poznań. W dyskusji wziął także udział prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak,  Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej PŁ oraz Przewodniczący ICT Polska Centralna Klaster, wypowiadając się na temat  „Edukacja i biznes – wspólne działanie – na przykładzie ICT Polska Centralna Klaster”.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 24 kwietnia br. w Berlinie, w hotelu Novotel Berlin Am Tiergarten. Organizatorami wydarzenia byli: Roadshow Polska oraz Fundacja Pro Progressio. Patronat honorowy nad Forum objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Związek Miast Polskich. 

ŁSSE S.A. wraz z Urzędem Miasta Łodzi była głównym Partnerem konferencji.  

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY