Nowe zezwolenia w ŁSSE

07.05.2014

Digital One BPO, Epicom, Logiq Rożko oraz Organika-Car otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Digital One BPO Sp. z o.o. będzie realizowała projekty polegające m.in. na tworzeniu stron internetowych, e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych, a także innych rozwiązań IT. Drugim obszarem działalności będzie utrzymanie stworzonych rozwiązań oraz ich rozwój w czasie. Spółka zadeklarowała wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,5 mln zł do 31 marca 2019 roku oraz zatrudnić przynajmniej 15 pracowników do 31 marca 2016 r. Spółka będzie także nowym najemcą powierzchni biurowych w fabryce Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24. 

Z kolei w Podstrefie Kleszczów zainwestuje Epicom Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów higienicznych świadczonych na rzecz dużych sieci handlowych z branży FMCG. Epicom poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16,5 mln z oraz zatrudni przynajmniej 30 pracowników (do końca 2016 roku).

Logiq Rożko Spółka Jawna jest firmą celową, utworzoną dla realizacji inwestycji planowanej w Podstrefie Koluszki Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na wybudowaniu Centrum Dystrybucyjnego. Spółka świadczyć będzie usługi outsourcingowe w zakresie dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek, m.in.: usługi logistyczne w zakresie dostaw, konfekcjonowania wyrobów, etykietowania i organizacji transportu docelowego. Logiq Rożko poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 mln zł i zatrudni przynajmniej 30 pracowników (do końca 2015 roku). 

Organika-CAR S.A., Spółka z Grupy Kapitałowej ORGANIKA SA, która działa na rynku eksploatacyjnych płynów samochodowych oraz chemii gospodarczej, zadeklatowała wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 mln zł (do końca 2016 r.) oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie o co najmniej 30 nowych pracowników (do końca 2016 r.).

-Przez 17 lat istnienia łódzkiej strefy wydaliśmy 241 zezwoleń, a nasi inwestorzy zrealizowali inwestycje o łącznej wartości ponad 10,8 mld zł, dzięki którym powstało prawie 29 tysięcy miejsc pracy – podsumowuje Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY