Budowanie relacji z klientem odmiennym kulturowo – szkolenie w ŁSSE

12.05.2014

Znajomość różnic kulturowych i kręgu kulturowego partnera biznesowego pozwala skutecznie działać, wzajemnie planować i przewidywać oraz prowadzić profesjonalną i efektywną współpracę. 

W naszych firmach i instytucjach coraz częściej spotykamy się z koniecznością prowadzenia rozmów z przedstawicielami różnych krajów. Aby przygotować się do kontaktu na styku odmiennych kultur, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z firmą partnerską Hutchinson Institute przygotowała dla Państwa szkolenie pn. „Budowanie relacji z klientem odmiennym kulturowo”. Szkolenie pozwoli uniknąć nieporozumień utrudniających budowanie udanych relacji z kontrahentami. 

Pierwsza część szkolenia (27 maja) dotyczy standardów zachowań, których każdy z nas powinien przestrzegać rozmawiając z zagranicznym partnerem biznesowym. Nastawione jest ono na niwelowanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic kulturowych.

Druga część szkolenia (3 czerwca), przeznaczona wyłącznie dla osób posługujących się językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym, to rozwijanie językowych umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy nabędą narzędzia językowe pozwalające komunikować się w sposób uprzejmy, dyplomatyczny, wyrażający dbałość o dobre relacje z partnerem obcojęzycznym.

Więcej informacji o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu: Magda Kubicka, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel. 607 779 755.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY