II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego – relacja

16.05.2014

15 maja br. w Piekarach Śląskich odbyło się II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego, którego Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była partnerem.

Tegoroczna edycja poświęcona była przede wszystkim budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej branży AGD zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania, którego organizatorem jest firma logistyczna Müller – Die lila Logistik Polska rozmawiano między innymi o przewadze konkurencyjnej Polski na europejskim rynku AGD, ostatnich zmianach w sektorze, czy polskim wykształconym personelu i jego perspektywach w branży.

II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego - relacja II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego - relacja II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego - relacja

Podczas spotkania dyskutowano również o współpracy instytucjonalnej oraz wsparciu dla producentów AGD w nowej perspektywie finansowej UE. W panelu wziął udział Tomasz Sadzyński – Prezes ŁSSE S.A., Dariusz Ostrowski – Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Łukasz Filipiak – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Adam Małecki – Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ S.A. Podczas debaty przedstawiono możliwości inwestycje dla branży w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także dodatkowe wsparcie, jakiego Strefa udziela inwestorom (opieka poinwestycyjna, wsparcie w ramach szkolnictwa zawodowego). 

II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego - relacja II Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego - relacja 

Branża AGD w Regionie Łódzkim

Centralne położenie, rozwijająca się infrastruktura transportowa, coraz lepsze skomunikowanie z innymi regionami, otwartość i przychylność władz lokalnych, dostęp do dobrze wykształconej kadry i zachęty inwestycyjne – to wszystko sprawia, że tak duże koncerny jak B/S/H i INDESIT oraz wiele mniejszych firm z branży AGD ulokowały się w Łodzi i regionie. Dzięki temu swoją działalność w regionie i ŁSSE ulokowali również liczni poddostawcy (m.in. Coko Werk, E.G.O., HSV, Wirthwein, Sirmax). 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia do dyspozycji zespół doświadczonych pracowników służący inwestorom pomocą na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Każdemu inwestorowi przypisany zostaje dedykowany opiekun, który:

– zbiera niezbędne dane, informacje gospodarcze,

– przygotowuje oferty lokalizacji pod planowaną działalność w ramach istniejących terenów w ŁSSE, a w razie konieczności poszukuje nowych nieruchomości,

– wspomaga administracyjny proces uzyskania zezwolenia na działalność w Strefie,

– dzięki bardzo dobrym relacjom z samorządami i lokalnymi jednostkami gospodarczymi wspiera inwestora w pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w możliwie najkrótszym czasie,

– sprawuje opiekę poinwestycyjną, aby wspierać rozwój już działających przedsiębiorstw i tworzyć warunki do ich sieciowania.

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY