Pracodawco, przyłącz się do projektu Flexi Mama

20.05.2014

12 maja br. rozpoczęła się rekrutacja pracodawców do II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „Flexi Mama – strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet”.

Do udziału w II edycji programu poszukiwani są pracodawcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, którzy utworzą stanowiska stażowe dla mam wychowujących dziecko do 6 roku życia w formie telepracy. Pracodawcy zdecydują ostatecznie o wyborze stażystki oraz o jej ewentualnym przeszkoleniu z zakresu pracy z komputerem. Poprzez udział w projekcie pracodawcy mają również możliwość przetestowania formuły telepracy jako formy organizacji stażu w swojej firmie lub instytucji. WUP w Łodzi, jako realizator projektu, pokrywa koszty związane z organizacją staży, szkoleń oraz daje możliwość użyczenia stażystce sprzętu komputerowego na okres odbywania stażu. Ponadto WUP w Łodzi w okresie odbywania stażu opłaca również z budżetu projektu składki do ZUS leżące po stronie płatnika. 

Rekrutacja pracodawców do II edycji odbywa się w dniach 12 – 30 maja br. 

Aby zgłosić się do projektu, pracodawca  składa formularz zgłoszeniowy wraz z ofertą stażową, dostępnymi na stronie internetowej projektu: www.fleximama.wup.lodz.pl. Dokumenty rekrutacyjne można przesłać drogą elektroniczną (skan), pocztową lub złożyć osobiście w biurze projektu. Pracodawca powinien jednocześnie zapoznać się z Zasadami współpracy z pracodawcami- wersja 2.0, w których określono m.in. etapy rekrutacji i kryteria wyboru pracodawców. Rekrutacja kandydatek na poszczególne oferty stażowe rozpocznie się po ocenie pracodawców i jest planowana na przełom czerwca i lipca br.

Biuro projektu Flexi Mama
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49
bud. B, II piętro, pok. 2.23
tel. 42 638 91 67
fleximama@wup.lodz.pl
www.fleximama.wup.lodz.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Damilak

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY