Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w SSE

05.06.2014

4 czerwca, z inicjatywy firmy KPMG, w ŁSSE odbyło się spotkanie dla inwestorów Łódzkiej SSE dotyczące aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiany pomocy publicznej na lata 2014-2020.

Podczas spotkania, inwestorzy ŁSSE S.A. dyskutowali m.in. o podatku odroczonym według polskich zasad rachunkowości oraz według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, kalkulacji dostępnej pomocy publicznej i najczęstszych błędach i pułapkach z nią związanych, pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014-2020, ryzyku odpowiedzialności karnej osób zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi firmy za przestępstwo nadużycia zaufania/niedopełnienia obowiązku. 

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w SSE Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w SSE Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w SSE

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2014 roku zmieniają się regulacje prawne dotyczące Mapy Pomocy Publicznej w Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zgodnie z przewidywaną zmianą, wysokość pomocy publicznej zostanie średnio zmniejszona o 15 punktów procentowych. Najwyższą, dostępną w Województwie Łódzkim pomoc publiczną, w wysokości 55% otrzyma inwestor mały, dla sektora średnich przedsiębiorstw dostępna będzie pomoc w wysokości 45%, inwestor duży otrzyma 35% pomoc publiczną.

W Wielkopolsce mali inwestorzy będą mogli liczyć na pomoc publiczną w wysokości 45% wartości inwestycji, sektor przedsiębiorstw średnich otrzyma 35%, natomiast duży przedsiębiorca uzyska pomoc w wysokości 25%. W Mazowieckim poziom pomocy publicznej waha się od 20-35%. Dla małych i średnic przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY