90-lecie Banku Gospodarstwa Krajowego

17.06.2014

Bank Gospodarstwa Krajowego został utworzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 maja 1924 r. na drodze fuzji Państwowego Banku Odbudowy, Polskiego Banku Krajowego i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. W dniu 31 maja został ogłoszony statut BGK oraz termin rozpoczęcia działalności: 4 czerwca 1924 r.  

Od początku istnienia, BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu  programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.

www.bgk.com.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY