Zezwolenia strefowe ważne do końca funkcjonowania SSE

17.06.2014

Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać wypracowany limit zwolnienia z CIT do końca funkcjonowania SSE w Polsce, czyli aż do końca 2026 roku. 

Podstawę prawną stwarza uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2014 r., sygn. II GSK 136/13., który wydając decyzję kierował się zasadą, iż określenie terminu ważności w pozwoleniu jest ograniczeniem swobody działalności gospodarczej. Tymczasem zezwolenia zawierające termin ważności wydawano do ok. 2009-2010r. 

„W praktyce mamy tu do czynienia z zakwestionowaniem legalności dat ważności we wszystkich wydanych od 2001 r. zezwoleniach. Otwiera to firmom drogę do pełnego wykorzystania wypracowanego zwolnienia z CIT, z którego teraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać do końca funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, czyli zgodnie z obecnym stanem prawnym jeszcze przez 12 lat. Jest to o tyle kluczowe, że w większości przypadków nie było możliwe wykorzystanie całej wypracowanej ulgi podatkowej w wyznaczonym terminie” – wyjaśnia Rafał Pulsakowski z PwC

Teraz Ministerstwo Gospodarki stoi przed koniecznością wprowadzenia w życie zaleceń NSA.  Możliwe są tu dwie drogi – zastosowanie zaleceń NSA od razu do wszystkich wydanych dotychczas zezwoleń albo unieważnianie terminów ważności indywidualnie i jedynie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy sami wystąpią w tym celu do Ministerstwa. W przeciwieństwie do rozwiązania systemowego, podejście indywidualne oznaczałoby przeniesienie inicjatywy na przedsiębiorców i skutkowałoby koniecznością indywidualnego rozpatrywania przez Ministerstwo Gospodarki wszystkich spływających wniosków. 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY