Oferta Inwestycyjna – Łódź Stokowska

24.06.2014

Nieruchomość znajduje się w Łodzi (dokładny adres: ul. Telefoniczna 30/44), na działce nr 5/2 w obrębie geodezyjnym W-8 m. Łodzi, i zajmuje powierzchnię 13,1428 ha, z czego 12,25 ha powierzchni działki przeznaczona jest pod inwestycje, pozostałą część stanowi droga wewnętrzna (własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.).   

(jeżeli powyższa grafika nie wyświetla się poprawnie, kliknij TUTAJ

 

Wjazd na teren ŁSSE zlokalizowany jest od strony ul. Stokowskiej, która ma połączenie poprzez ul. Śnieżną z ul. Brzezińską (droga krajowa nr 72).

Lokalizacja tego terenu zapewnia bardzo dobrą obsługę komunikacyjną węzłem komunikacyjnym -skrzyżowaniem autostrad A1 i A2 w Strykowie (ok. 15 km) oraz planowanym węzłem autostradowym autostrady A1 przecinającym ul. Brzezińską w Łodzi.

Przeznaczenie terenu – przemysł, usługi. 

Teren ten wyposażony jest w następującą infrastrukturę:

  • sieć wodociągową Ø200 mm,
  • sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej Ø200 mm,
  • sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej,
  • gazociąg Ø110 mm w ulicy Stokowskiej, 
  • drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej o szerokości 7,0 m, kategoria ruchu KR4,
  • oświetlenie drogi wewnętrznej,
  • kablową linię energetyczną SN-15 kV,
  • sieć ciepłowniczą – ciepło systemowe,
  • na działce przylegającej do terenu ŁSSE znajduje się stacja RPZ. 

 

Istnieje możliwość wydzielenia działki pod potrzeby Inwestora.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych ze względu na status Specjalnej Strefy Ekonomicznej WIĘCEJ.

 

Do pobrania: Szczegółowe informacje o terenie inwestycyjnym

Kontakt: Paweł Klimczak,tel. (+48) 42 275 50 72, pawel.klimczak@sse.lodz.pl

Więcej terenów inwestycyjnych znajdziesz na: mapa.sse.lodz.pl 

 

POWRÓT

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY