Oferta Inwestycyjna – Lućmierz

24.06.2014

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Lućmierz-Las przy ul. Sadowej, gmina Zgierz, na działce nr 258/17 w obrębie geodezyjnym Lućmierz-Las i zajmuje powierzchnię 11,4839 ha, z czego 10,551 ha powierzchni działki przeznaczona jest pod inwestycje, pozostałą część stanowi droga wewnętrzna (własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.). 

 

(jeżeli powyższa grafika nie wyświetla się poprawnie, kliknij TUTAJ

 

Wjazd na teren terenu działki nr 258/17 obywać się będzie poprzez działkę nr ew. 258/19 (będącą działką drogową należącą do Gminy Zgierz), z ul. Sadowej – istniejącej drogi publicznej.

Lokalizacja tego terenu zapewnia bardzo dobrą obsługę komunikacyjną – poprzez drogę gminną – ul. Sadową (docelowo drogę wojewódzką) z bezpośrednim zjazdem na drogę krajową nr 91 relacji Gdańsk-Cieszyn. W odległości ok. 5 km znajduje się węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 (węzeł Emilia), a w odległości ok. 1 km z planowaną drogą ekspresową S14 .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren ten przeznaczony jest pod przemysł. 

Teren ten wyposażony jest w następującą infrastrukturę:

  • sieć wodociągową Ø200 mm,
  • sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej Ø200 mm,
  • drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej o szerokości 7,0 m, kategorii ruchu KR4,
  • oświetlenie drogi wewnętrznej,
  • wzdłuż terenu przebiega kablowa linia energetyczna SN-15-kV, 
  • gazociąg średniego ciśnienia Ø110 mm z możliwością rozbudowy usytuowany w ul. Sadowej,
  • odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo i przez infiltrację do ziemi po ich wcześniejszym oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi lub poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych lokalizowanych na działkach inwestorów strefowych.

 

Istnieje możliwość wydzielenia działki pod potrzeby Inwestora.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych ze względu na status Specjalnej Strefy Ekonomicznej WIĘCEJ.

 

 

 

Do pobrania: Szczegółowe informacje o terenie inwestycyjnym

Kontakt: Paweł Klimczak,tel. (+48) 42 275 50 72, pawel.klimczak@sse.lodz.pl

Więcej terenów inwestycyjnych znajdziesz na: mapa.sse.lodz.pl 

 

POWRÓT

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY