Nowe inwestycje w ŁSSE: Łódź, Łęczyca i Sławno

04.07.2014

Kolejne cztery firmy otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

W Podstrefie Łęczyca ŁSSE trzy inwestycje przeprowadzi HTL-STREFA S.A. Spółka jest producentem jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych do pobierania krwi, nakłuwaczy personalnych do domowego użytku np. przez cukrzyków, stosowanych do nakłuwania palca oraz igieł insulinowych wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy. Spółka osiągnęła pozycję lidera na światowym rynku jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych oraz wiodącą pozycję na rynku nakłuwaczy personalnych. W swojej działalności koncentruje się głównie na zaopatrzeniu w powyższe wyroby światowych liderów na rynku diagnostycznym, jak również sprzedaje je pod własnymi markami na wszystkich kontynentach przy współpracy z lokalnymi dystrybutorami.  

Pierwszy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę magazynu logistycznego do przechowywania komponentów wykorzystywanych do bieżącej produkcji oraz do składowania surowców i wyrobów gotowych. W związku z tą inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16,5 mln zł (do końca 2017 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników (do końca 2016 r.). 

Drugi projekt inwestycyjny wpisuje się w plany biznesowe HTL-STREFA ukierunkowane na rozszerzanie oferty produktów oraz rynków ich zbytu. Spółka planuje dywersyfikację działalności poprzez budowę linii produkującej urządzenia nakłuwające. W związku z inwestycją Spółka ma zainwestować co najmniej 6 mln zł (do końca 2015 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 15 nowych pracowników (do końca 2016 r.). 

Trzeci projekt inwestycyjny przewiduje wdrożenie produkcji zupełnie nowego wyrobu, dla której niezbędne będzie powstanie nowej linii wytwarzania, przeznaczonej wyłącznie  do produkcji kaset z lancetami personalnymi . W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,2 mln zł (do końca 2016 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 7 nowych pracowników (do końca 2015 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie 809 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

W sumie HTL-Strefa S.A. ma 7 zezwoleń w ŁSSE.

W Łodzi zainwestuje Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o. o. Spółka należy do szwajcarskiej Grupy Barry Callebaut z siedzibą w Zurychu, światowego lidera w produkcji wysokiej jakości produktów z kakao i czekolady. W Polsce Spółka posiada jeden zakład produkcyjny zlokalizowany w Łodzi, zajmujący się przemysłową produkcją czekolady. Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu, powiększeniu budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uruchomieniu nowych linii technologicznych do produkcji czekolady białej i deserowej. W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 95,7 mln zł (do końca 2016 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 80 nowych pracowników (do końca 2016 r.) i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 172 pracowników przez okres 5 lat.

W Łodzi zainwestuje IMA Solution Sp. z o.o. Inwestycja będzie polegać na budowie obiektu biurowo-magazynowo-produkcyjnego. Spółka będzie prowadzić działalność w branży farmaceutyczno-kosmetycznej. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45 mln zł (do 30 czerwca 2018 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 250 pracowników (do 30 czerwca 2018 r.). 

W Podstrefie Sławno ŁSSE zainwestuje Nordkalk Sp. z o.o. Spółka to producent wyrobów na bazie kamienia wapiennego. Produkty te są wykorzystywane w drogownictwie, budownictwie, hutnictwie, przemyśle cukrowniczym, szklarskim a także ochronie środowiska oraz rolnictwie. Nowa inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego w Sławnie – jego części przetwórczej. W ramach nowej inwestycji zostanie wybudowana hala produkcyjna i magazynowa wraz z infrastrukturą logistyczną oraz zostaną zakupione nowe środki trwałe. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20,9 mln zł (do 30 czerwca 2017 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 30 nowych pracowników (do 30 czerwca 2017 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie 49 pracowników przez 4 lata.

Specjalne strefy ekonomiczne, od początku ich ustanowienia, są skutecznym instrumentem przyciągania inwestycji – mówi Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.Specjalne Strefy Ekonomiczne dają możliwość lokowania projektów innowacyjnych, mających istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy. Firmy z dużym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania SSE w Polsce, dlatego cieszą mnie kolejne inwestycje w Regionie Łódzkim.

Do 30 czerwca wydaliśmy w Łódzkiej SSE rekordowe 36 zezwoleń – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.Dotąd inwestorzy zadeklarowali utworzenie 1968 nowych i utrzymanie 3771 miejsc pracy. Przedsiębiorcy zamierzają ponieść łącznie ponad 1,1 miliarda złotych nakładów inwestycyjnych. 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY