Polska broni 1. pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

04.07.2014

Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonym wśród ponad 1400 inwestorów niemieckich w 16 krajach regionu. Tym samym utrzymała ubiegłoroczną pozycję lidera, wywalczoną po raz pierwszy w 2013 r.

 

To dziewiąta edycja badania przeprowadzanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wraz z piętnastoma innymi niemieckimi izbami bilateralnymi regionu. Od 2006 r. do 2012 r. na prowadzeniu utrzymywały się Czechy, zaś Polska wspinała się z pozycji ósmej na czwartą, by wreszcie zająć drugą (lata 2010-2012), a w 2013 r. wyjść na pozycję lidera i potwierdzić ją w tegorocznym badaniu. Miejsce drugie na podium zwycięzców w 2014 r. zajęły Czechy, a trzecie Estonia.

Ranking budowany jest na zasadzie ocen punktowych w skali od 1 (minimum) do 6 (maksimum). W 2014 r. na 6 możliwych do uzyskania punktów Polska uzyskała 4,09 pkt. (w ub.r. 3,99 pkt), Czechy – 3,96 pkt, Estonia – 3,91 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja (3,84), Słowenia (3,73), Łotwa (3,69) i Litwa (3,65).

Zdecydowana większość firm z kapitałem niemieckim, które zainwestowały w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (83 proc.), potwierdza również podjętą w przeszłości decyzję o lokalizacji inwestycji. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwestowaliby Pań-stwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród inwestorów zagranicznych w Polsce i Estonii (94 proc.), na Litwie (90%) oraz w Czechach (88%).

Inwestorzy niemieccy oceniali atrakcyjność inwestycyjną krajów EŚW w oparciu o 21 czynników. Najwyżej punktowane czynniki w regionie EŚW to: członkostwo danego kraju w UE, zalety pracowników (kwalifikacje, zaangażowanie i produktywność), a także jakość kształcenia akademickiego i dostępność lokalnych poddostawców. Czynniki te należą do naj-bardziej premiowanych zarówno w przypadku całego regionu EŚW, jak i inwestorów działających tylko w Polsce. 

Więcej o raporcie można przeczytać na stronie www.ahk.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY