Jak zostać Inwestorem w ŁSSE

03.09.2014

Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości wygląda następująco:

 

SPOTKANIE z przedstawicielem strefy i określenie wstępnych założeń projektu inwestycyjnego

PROPOZYCJA kilku lokalizacji pod inwestycję w oparciu o przedstawione przez przedsiębiorcę kryteria (powierzchnia, uzbrojenie techniczne, cena, etc) oraz profil planowanej działalności

WIZYTA na wstępnie wybranych terenach i analiza możliwości realizacji inwestycji

ZŁOŻENIE listu intencyjnego określającego parametry inwestycji w wybranej lokalizacji

PRZYGOTOWANIE przez JST nieruchomości do sprzedaży (ważna wycena, zgoda na sprzedaż, etc)

OGŁOSZENIE przez ŁSSE S.A. przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność i nabędzie nieruchomość w strefie

OPRACOWANIE oferty wraz z biznesplanem zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

PRZETARG –  analiza oferty wraz z dokumentacją przez Komisję Przetargową

UZYSKANIE zezwolenia na działalność w strefie

ZAKUP nieruchomości

ROZPOCZĘCIE inwestycji

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY