Usługi efektywności energetycznej dla budynków

17.09.2014

Efektywność energetyczna to przede wszystkim szeroko rozumiane efektywne wykorzystanie energii. Efektywne, czyli jak najbardziej wydajne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb.

W ślad za takim wyzwaniem idą oszczędności po stronie kosztów energii i eksploatacji urządzeń np. ciepłowniczych oraz pozytywny wymiar środowiskowy. Tak właśnie jest z efektywnością energetyczną, jaką oferuje Dalkia.

Usługi energetyczne dla budynków to zupełnie nowa linia produktowa w ofercie Dalkii. Monitorując proces wytwarzania i dystrybucji łącznie z zarządzaniem popytem na ciepło, jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne rozwiązania w zakresie kompleksowej gospodarki energetycznej obiektów przynoszące wymierne korzyści naszym klientom oraz środowisku naturalnemu.

Usługi typu Building Energy Services, kierowane są dla dwóch rodzajów klientów: zasilanych z sieci ciepłowniczych oraz zlokalizowanych poza ich zasięgiem.  Konkretne rozwiązania przygotowywane są indywidualnie i każdorazowo poprzedzone audytem. 

„Linia produktowa” dla tych usług składa się z:

– usług multitechnicznych związanych z eksploatacją, konserwacjami oraz usuwaniem drobnych awarii na instalacjach i urządzeniach ciepłowniczych; 

– usług efektywności energetycznej polegających na zmniejszeniu ilości konsumpcji ciepła u klienta i podzieleniu się z nim oszczędnościami z tego tytułu;

– usług związanych z bezpieczeństwem energetycznym obejmujących również produkcję i dostawy ciepła do małych systemów poprzez pompy ciepła lub małe kotłownie biomasowe.

Oferty budowane w zakresie tych usług są bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania klientów. Jako lider rynku ciepła w Polsce Dalkia ma ambicję wyznaczać trendy poprzez innowacyjne podejście do współpracy z zarządcami budynków oraz administracją samorządową. Dostarczamy coraz bardziej efektywne rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy polskich miast mogą korzystać z ciepła w sposób racjonalny, to znaczy taki który nie wpływa negatywnie na komfort i życie innych użytkowników ciepła oraz na sam budynek. Dlatego coraz częściej mówimy nie o samym oszczędzaniu, ale o racjonalnym korzystaniu z ciepła lub wręcz zarządzaniu energią. 

Dalkia oferuje właśnie takie rozwiązania.

Więcej na: www.cieplodlalodzi.pl

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY