Raport ManpowerGroup o rynku pracy

10.10.2014

Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w IV kwartale 2014 r. Częściej powiększają swoje zespoły. Jednocześnie pozyskanie poszukiwanych przez nich pracowników z miesiąca na miesiąc staje się coraz trudniejsze. Coraz częściej sięgają więc po wsparcie doświadczonych agencji zatrudnienia. 

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Niepewna sytuacja na Ukrainie nie spowolniła tego tempa. Pracodawcy coraz częściej podejmują decyzje o powiększaniu swoich zespołów. Po czasie wakacji należy spodziewać się zmniejszenia liczby ofert sezonowych, jednak nie wpłynie to na ogólny kształt rynku pracy. Zdaniem ekspertów firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup, przyszła sytuacja wygląda obiecująco i liczą oni na jej dalszy dynamiczny rozwój.   

Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia , pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +6% . Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. Ten umiarkowany optymizm jest odnotowywany na naszym rynku pracy już szósty kwartał z rzędu. 

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja +15% a także Handel detaliczny i hurtowy +14%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Produkcja przemysłowa oraz Restauracje/Hotele, +10% dla obu. Pozytywny trend widać też w sektorze Budownictwo, który uzyskał wynik +7%, a także Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo z prognozą netto zatrudnienia +6%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy -10%, zaś prognozy netto zatrudnienia dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi wynoszą -1% dla obu.  Dlatego też właśnie należy zawczasu 

W porównaniu z III kwartałem 2014 r. polepszenie prognoz a nastąpiło w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 9 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Prognoza wzrosła też w sektorach Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 5 i 3 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano w trzech sektorach, najwyższy dla Produkcji przemysłowej oraz Instytucji sektora publicznego, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych sektorach. Najwyższy wzrost, o 11 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, o 6 punktów procentowych, a także Restauracje/Hotele i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 4 punkty procentowe dla obu. Spadek prognozy odnotowano dla czterech sektorów, najwyższy dla Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 8 i 6 punktów procentowych.

W pięciu z sześciu badanych regionach Polski  prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Północnego i Południowego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +11% i +8%. Umiarkowanie wysokie prognozy odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego +6% i Centralnego +4%. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Południowo-Zachodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi 0%.  

W porównaniu z wynikami dla III kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy wzrost odnotowano w regionach Południowym i Północnym, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe. W regionie Południowo-Zachodnim prognoza spadła o 9 punktów procentowych, a w regionie Centralnym o 3 punkty procentowe. Prognoza uzyskana dla regionu Wschodniego pozostaje na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Prognoza najbardziej wzrosła w regionach Północnym i Pólnocno-Zachodnim, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nastąpił również w regionie Południowym. Największy spadek prognoz odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim i Wschodnim, o 3 punkty procentowe dla obu. W regionie Centralnym prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku. 

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich tych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej optymistyczne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +12% i +10%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +5%, co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik uzyskano dla małych firm, dla których prognoza wyniosła +1%.   

W kwartalnym badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. W Polsce Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono już po raz 27. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/

 

Przypisy:

Wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, dostępne są na www.manpowergroup.pl  

Zastosowany w raporcie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia parametr „prognoza netto zatrudnienia” to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. 

Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY