Seminarium ŁSSE i PwC

21.10.2014

Już 30 października w Fabryce Grohmana odbędzie się seminarium pn. „Najnowsze zmiany w przepisach strefowych – drobna korekta czy wielka rewolucja?” organizowane przez ŁSSE S.A. oraz firmę partnerską PwC. 

Spotkanie poświęcone zostanie pakietowi zmian do przepisów strefowych obejmujących:

– ustawę o SSE, 

– rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,

– rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwa objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.

Pierwsza część zmian powinna wejść w życie już 1 listopada 2014 r., kolejna – 1 stycznia 2015 r.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.30-13.00. 

Potwierdzenie obecności prosimy przesyłać na adres malgorzata.jakubowska@pl.pwc.com 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY