Warsztaty PO Inteligentny Rozwój

28.10.2014

Już wiadomo, jak będą wyglądać unijne działania w II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. To aż 2,688 mld EUR. Ta potężna kwota zostanie przeznaczona na wsparcie innowacji, czyli inwestycje w firmach. 

 

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

– Czym nowy Program różni się od dotychczasowego – Innowacyjnej Gospodarki?

– Jak przygotować projekt badawczo rozwojowy?

– Gdzie szukać najtańszego finansowania projektu?

– W jaki sposób skonstruować umowę między jednostką naukową a przedsiębiorstwem?

– Czego uczelnie oczekują od biznesu?

 Organizatorom udało nam się zgromadzić wybitnych ekspertów, m.in.: 

Łukasza Małeckiego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedzialnego za programowanie nowego PO), Krzysztofa Wieczorka z Politechniki Warszawskiej (odpowiedzialnego za współpracę PW z biznesem), Bogusławę Mazurek i Szymona Żółcińskiego z Crido Taxand (ekspertów finansowania europejskiego, autorów podręczników i raportów nt funduszy unijnych).

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy kiedykolwiek rozważali finansowanie ze środków unijnych! 

Szczegóły w załączniku

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY