Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

07.11.2014

Polityka szkoleniowa jest strategicznym obszarem HR’owym w organizacji. Odpowiednio realizowana wpływa systemowo i celowo na rozwój kompetencji pracowników, co pozwala na osiąganie zakładanych celów biznesowych organizacji. 

Dzięki Ogólnopolskim Badaniom Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleń, mogą Państwo do 30 listopada, bezpłatnie dokonać oceny efektywności oraz jakości kluczowych procesów szkoleniowych w Państwa firmie. Po badaniu otrzymają Państwo raport z wynikami tej oceny i rekomendacjami do doskonalenia swojej polityki szkoleniowej. Kolejnym wyróżnikiem raportu jest obraz firmy w porównaniu do benchmarków rynkowych (branżowych i sektorowych). 

Podczas badania benchmarków ocenie poddawane są 3 główne obszary polityki szkoleniowej: 

1. Standard realizacji projektu szkoleniowego (analiza potrzeb, projektowanie, przygotowanie, wdrażanie i ocena projektu szkoleniowego)

2. Partnerstwo na rzecz szkolenia (współpraca interesariuszy projektu szkoleniowego)

3. Ocena efektywności i skuteczności szkolenia (poziom motywacji uczestników do wprowadzania zmian po szkoleniu, przyrost kompetencji, stopień wdrożenia kompetencji do organizacji, korzyści biznesowe).

 

Korzyści dla firmy z udziału w Badaniu  

1. OCENA EFEKTYWNOŚCI POLITYKI SZKOLENIOWEJ – ocena efektywności polityki szkoleniowej w Twoje firmie, pozwoli na generalną ocenę efektywności inwestycji w Kapitał Ludzki.

2. WSKAZÓWKI DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI POLITYKI SZKOLENIOWEJ – zdobycie precyzyjnej i rzetelnej informacji o obszarach poprawy polityki szkoleniowej Twojej firmy oraz doskonalenie przebiegu procesów szkoleniowych i wymaganych narzędzi), daje  możliwość uzyskania znacznej poprawy wyników biznesowych przy minimalnym zaangażowaniu środków i czasu (zasada Paretto)

3. BENCHMARK RYNKOWY – porównanie wyników z innymi firmami na rynku, w szczególności z konkurencją w swoim sektorze lub branży, pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji o rezerwach Twojej firmy do zdobycia przewagi konkurencyjnej

4. BENCHMARK W CZASIE – porównanie wyników na przestrzeni kolejnych lat, pozwoli precyzyjnie wyznaczać cele roczne dla strategii i polityki szkoleniowej oraz monitorować zakres ich realizacji

 

Minione edycje badania, pokazały, że wyniki jakie otrzymuje organizacja, mogą mieć wpływ na zwiększenie rentowności z inwestycji w rozwój Kapitału Ludzkiego w organizacji. Dlatego też zapraszamy  do udziału w bezpłatnym badaniu www.badanietdi.pl/wez-udzial-w-badaniu  

 Więcej informacji o Badaniu Benchmarków.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY