Ankieta dotycząca transatlantyckiej wymiany handlowej

02.12.2014

W związku z aktualnie toczącymi się negocjacjami dotyczącymi umowy handlowej TTIP między UE i USA, Komisja Europejska przygotowała dla firm z sektora MŚP ankietę on-line.

Celem ankiety jest jak najpełniejsze przedstawienie stanu wymiany handlowej prowadzonej przez europejskie MŚP z USA, a zwłaszcza zebranie informacji na temat barier handlowych, na jakie napotykają obecnie europejscy przedsiębiorcy w dostępie do rynku amerykańskiego. Szczególna uwaga skupia się na zabezpieczeniu interesów unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w dostępie do tego rynku.
 
Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 
www.trade.ec.europa.eu/
 
Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 15 grudnia 2014r.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY