Pierwsze spotkanie Strefy HR już za nami!

18.12.2014

Łódzka SSE od dłuższego czasu angażuje się w uelastycznianie rynku pracy i tworzenie powiązań pomiędzy biznesem a placówkami kształcenia zawodowego. 

Pierwsze spotkanie Strefy HR już za nami! Pierwsze spotkanie Strefy HR już za nami! Pierwsze spotkanie Strefy HR już za nami!

 

Chcemy, by Inwestorzy i Partnerzy Łódzkiej SSE mogli zatrudniać jak najlepiej wykwalifikowane osoby z odpowiednio „skrojonymi na miarę” umiejętnościami – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSEDlatego też powołaliśmy do życia forum o nazwie Strefa HR, które odbywać się będzie w formie cyklicznych spotkań w naszej siedzibie, gdzie poruszymy najważniejsze tematy między innymi z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego i edukacji dla biznesu. 

Pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy odbyło się 16. grudnia i miało służyć przede wszystkim zintegrowaniu osób odpowiedzialnych za działy HR oraz kadr w firmach  naszych Inwestorów i Partnerów. Dodatkowo przedstawione zostały możliwości współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w celu ułatwienia pracodawcom dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami personelu.  

Spotkanie poprowadził Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora. 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY