Lućmierz i Łódź: 23 hektary w pełni uzbrojonych terenów

19.12.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wzbogaciła swoją ofertę o dwa nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne. Zakończyło się uzbrajanie kompleksów przemysłowych położonych w Lućmierzu (gmina Zgierz) oraz w Łodzi przy ul. Telefonicznej. 

Obecnie liczy się nie tylko lokalizacja, ale także odpowiednie przygotowanie terenu– mówi Tomasz Sadzyński, prezes ŁSSE S.A.Odpowiednia infrastruktura techniczna to jedno z głównych kryteriów, na podstawie których przedsiębiorca podejmuje decyzję o inwestycji w danym miejscu. Dzięki temu w możliwie najkrótszym czasie może rozpocząć realizację swojego przedsięwzięcia, nie tracąc czasu na przygotowanie projektów przyłączy i rozpatrzenie decyzji przez dostawców mediów.  

Na potencjalnych inwestorów czekają w pełni uzbrojone, wyposażone w media i niezbędną infrastrukturę tereny, zlokalizowane w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych. W ramach projektu m.in. usunięto z nich kolizyjne napowietrzne linie energetyczne – zostały one zastąpione instalacją podziemną o wysokich parametrach. Na obu działkach powstał także układ drogowy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków pochodzących z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a jej łączna wartość wyniosła 14 054 589 zł (w tym 5 300 293 zł dofinansowania).

Działki dla dużych i małych firm

W nowopowstałych kompleksach przemysłowych dostępne są działki  od 1 do ponad 12 ha. W zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest wydzielenie obszaru pod konkretny projekt inwestycyjny. 

W Lućmierzu dostępne jest łącznie 10,5 ha terenu zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 91, 4km od autostrady A2 i węzła Emilia, gdzie w przyszłości połączą się trasy A2 i S14 (zachodnia obwodnica Łodzi). Drugi kompleks o łącznej powierzchni 12,25 ha znajduje się w Łodzi przy ul. Telefonicznej (wjazd od ulicy Stokowskiej), w pobliżu planowanego przecięcia autostrady A1 i ul. Brzezińskiej oraz około 15 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Strykowie.

Dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców

Na terenach objętych statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można skorzystać z pomocy publicznej w wysokości do 55% kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy. Głównym warunkiem skorzystania ze wsparcia jest nowa inwestycja o wartości co najmniej 100 000 euro, w które wlicza się m.in. koszt zakupu gruntu oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Szczegóły: 

Agnieszka Sobieszek – Dyrektor ds. Pozyskiwania Inwestora

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl, tel. 42 257 50 52

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY