Oferty pracy z branży BPO/ITO

22.01.2015

Na stronie internetowej ICT Polska Centralna Klaster uruchomiona została dedykowana zakładka, na której firmy-członkowie klastra zamieszczają aktualne oferty pracy, staży i praktyk.

 

Dzięki podjętym działaniom studenci kierunków informatycznych i pokrewnych w jednym miejscu mogą znaleźć wiele interesujących ofert. Dla firm to szansa wypromowania się wśród studentów kierunków branżowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz pozyskania wartościowych i wykwalifikowanych pracowników. ICT Polska Centralna Klaster to jedno z niewielu przedsię- wzięć tego typu w Regionie Łódzkim. Podejmowane przez klaster działania mogą stanowić przykład dla innych branż – współpraca z potencjalnymi konkurentami rynkowymi może wywołać efekt synergii i przełożyć się na poszerzenie możliwości działania w przyszłości.

Klaster zrzesza 22 podmioty: firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej oraz BPO/ITO, a także instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz Politechnikę Łódzką. Jednym z uczestników klastra jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PRZEJDŹ NA STRONĘ Z OFERTAMI PRACY

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY