MG stawia na szkolnictwo zawodowe

23.01.2015

6 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami.

   

Dziś idziemy o krok dalej. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie ułatwi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców – powiedział Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli MEN, MPiPS i MSP, odbyło się 23 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Wicepremier Piechociński wyjaśnił, że podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalności Ministerstwa Gospodarki. – W dużej mierze zależą one też od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia – powiedział. Dodał, że MG wraz z specjalnymi strefami ekonomicznymi wspiera i realizuje zadania rozwijające współprace nauki i biznesu. – Chcemy bowiem, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w firmach, co przyniesie korzyści dla obu stron – poinformował. 

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Dokument podpisali: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina oraz Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak. Porozumienie zakłada przede wszystkim szeroko rozumiane promowanie kształcenia zawodowego. Wspiera także rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz inspirowanie pracodawców do włączania się w rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

 

Więcej informacji:

www.mg.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe 

Dobre praktyki w SSE 

08.12.2014 Wiceminister Antoniszyn-Klik o znaczeniu szkolnictwa zawodowego

22.10.2014 Wiceminister Antoniszyn-Klik na wręczeniu dyplomów absolwentom szkół zawodowych 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY