Stypendia naukowe przyznane po raz trzeci

30.01.2015

29 stycznia w sali konferencyjnej fabryki L. Grohmana odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Otrzymało je 10 laureatów.

Stypendia naukowe przyznane po raz trzeci Stypendia naukowe przyznane po raz trzeci Stypendia naukowe przyznane po raz trzeci

Na uroczystość przybyło ponad stu zaproszonych gości. Wśród nich m.in.: Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, prof. Stanisław Bielecki, JM Rektor PŁ, prof. Piotr Paneth, Prorektor PŁ ds. Nauki, prof. Piotr Szczepaniak, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster, prof. Sławomir Wiak, Prorektor ds. Edukacji, dr Stanisław Starzak, Kanclerz PŁ, Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A., Małgorzata Tarnowiecka, Dyrektor Finansowa ŁARR S.A., Agnieszka Sińska-Głowacka, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Łodzi, dziekani wydziałów i pracownicy naukowi PŁ oraz studenci. 

Na początku uroczystości o historii stypendiów opowiedział ich pomysłodawca Włodzimierz Fisiak, Prezes Fundacji PŁ. Wyniki zaś odczytał prof. Stanisław Bielecki, JM Rektor PŁ. Rektor przypomniał, że w III edycji konkursu wzięło udział 63 studentów PŁ spośród, których wybrano dziesięciu laureatów. Na tle wszystkich uczestników wyróżnili się oni imponującym dorobkiem naukowym oraz dodatkową aktywnością wykraczającą poza mury uczelni. Działalność krajowa i zagraniczna, ogromny zasób certyfikatów i zaświadczeń o odbytych szkoleniach, dodatkowych praktykach czy stażach, umożliwiła studentom znalezienie się w gronie laureatów. W tym roku fundatorami stypendiów byli:

•Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (6 stypendiów)

•Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (3 stypendia)

•ICT Polska Centralna Klaster (1 stypendium)

W sumie przez trzy edycje ŁSSE S.A. ufundowała już 17 stypendiów!

 

Wybór kapituły konkursowej padł na 10 laureatów. Czym się wyróżnili?

BARTŁOMIEJ SZCZEPANIAK

Udział w wielu projektach m. in. dotyczących nauczania matematyki metodą Problem Based Learning, a także wykorzystania metody PBL w ustalaniu cen handlingowych na lotniskach w Polsce. Student został zwycięzcą stypendium GE Foundation Scholar-Leaders Program w 2013 roku. Uzyskał nagrodę za najlepszą prezentację i badania podczas Students’ Science Conference. Brał także udział w rocznym wyjeździe w ramach programu Erasmus na uczelnię Budapest University of Technology and Economics. Dodatkowo udziela się jako wolontariusz w Fundacji Gajusz.

BERENIKA BATOR

Wyjazd do Francji w ramach programu Erasmus na podwójny dyplom Politechnika Łódzka- ESC La Rochelle. Udział w projekcie „Matura i co dalej” (pierwsze miejsce w kategorii „Kariera i rozwój osobisty” w Konkursie „Studencki Projekt Roku” organizowanego przez PZU). Autorka artykułu naukowego „Doradztwo Zawodowe dla Młodzieży we Francji”. Aktywna członkini Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi „EXPERIENCE” m. in. współorganizowanie Akademickich Targów Pracy 2014.

MACIEJ PRELICH

Student brał udział w Intesywnym Programie w Saarbrücken w ramach projektu LLP ERASMUS Engineering Visions” (“Inżynierskie wizjonerstwo”). Pierwsze miejsce w konkursie “Problemy ochrony środowiska” zorganizowanym przez WiPOŚ PŁ w kategorii prace plastyczne i makiety. Wyjazd w ramach program Erasmus do Wiednia. Trzecie miejsce w etapie regionalnym w Wiedniu konkursu European BEST Engineering Competition.

NATALIA WALCZAK

Pełni funkcję Prezesa Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu Wydziału Organizacji i Zarządzania. Współorganizatorka wielu konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Brała udział w wyjeździe studyjnym do Danii i Holandii, organizowanym przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Autorka artykułu pt.: „Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną”- opublikowany w „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” pod redakcją Ryszarda Knosali.

PRZEMYSŁAW KUCHARSKI  

Student zdobył Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji PRO INVENT 2014 w Cluj Napoca w  Rumunii za projekt „Method and device for persuading the office workers to take periodic breaks at workplace”, a także Brązowy medal na Interational Warsaw Invention Show 2014 za projekt „Drug mix interaction informative kiosk for rising social awareness”. Dodatkowo współpracuje przy organizacji międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego Design Thinking in Engineering. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Młodych Informatyków. 

SYLWIA WYSOCKA

Udział w projekcie „Rozproszenie widma światła słonecznego za pomocą odbicia wewnętrznego”. Aktywna działalność w Studenckim Kole Naukowym „MOMENCIK” oraz „ŻURAW”. Zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie BetonKanoRace Holandia 2014. Staż w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne”. Studentka wygłosiła także referat na Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej. 

ADAM ADRIANOWSKI 

Udział w wielu konferencjach m.in. w XIX Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, gdzie prezentował innowacyjne zastosowanie spoiwa GRUNTAR. Student brał także udział  w projekcie naukowo-badawczym dotyczącym właściwości i nowego zastosowania spoiwa z popiołów lotnych. Zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Przyszłość dróg zależy od Ciebie-nie myśl szablonowo”. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus, pobyt na uczelni Instituto Politecnico de Lisboa w  Lizbonie.

KRZYSZTOF PIECHOCKI  

Bardzo bogaty zasób artykułów międzynarodowych i wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych m. in. na 66. Sjezd Chemických Společností w Ostrawie.  Udział w projektach badawczych realizowanych przy Katedrze Fizyki Molekularnej PŁ. Student otrzymał wyróżnienie publiczności w Konkurs na Najlepszy Plakat Naukowej Sesji Posterowej Zjazdu Zimowego SSPTChem 2013.

ŁUKASZ SPIEREWKA

  Członek Koła Naukowego Badaczy Gier, a także Sekcji Twórców Gier Koła Informatycznego Niepokoju. Autor referatów na konferencjach międzynarodowych m. in. GDC Europe – „European Innovative Games Showcase” oraz AMAZE w Berlinie „Virtual Reality panel discussion”. Organizacja Global Game Jam 2014. Współpraca z programistami z Danii nad grą Nordic Game Jam. 

KONRAD GŁADYSZEWSKI

Udział w międzynarodowym konkursie pojazdów o napędzie chemicznym ChemCar2014 w Aachen w Niemczech oraz Chem-E-Car 2014 w Atlancie w USA, a także udział w programie Generacja Przyszłości. Autor artykułu „Toryfikacja biomasy przegrzaną parą wodną”. Aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego „Molier” i wiceprzewodniczący Koła Naukowego „Oktan”. 

Jedno stypendium wręczył – w imieniu ICT Polska Centralna Klaster – prof. Piotr Szczepaniak. Trzy ufundowała ŁARR S.A, którą reprezentowała Małgorzata Tarnowska, Dyrektor Finansowa Spółki. Najwięcej – bo aż sześć stypendiów – wręczył Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.  

Na zakończenie uroczystości zaśpiewała Patrycja Jabłońska, której akompaniował Jakub Czech, czyli zespół współpracujący z łódzką politechniką.   

 

Relacje w mediach:

Dziennik Łódzki

Gazeta Wyborcza w Łodzi

TOYA

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY