Atrakcyjność inwestycyjna województwa łódzkiego

17.03.2015

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z firmą PHIN Consulting Sp. z o. o. serdecznie zapraszają przedsiębiorców polskich i zagranicznych na spotkanie informacyjne pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województwa łódzkiego”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Środa, 25.03.2015 r. w godzinach 10.00 – 14.00
Hotel Andel’s – Łódź, ul. Ogrodowa 17
Sala Cashmere (parter)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny

W trakcie spotkania zostaną przedstawione wyniki raportu na temat atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego rozumianego, jako analiza napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do województwa łódzkiego w latach 2004-2013, a także ocena potencjału pozyskiwania BIZ do województwa łódzkiego oraz określenie perspektywicznych tendencji i kierunków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do roku 2020.
Spotkanie jest przeznaczone dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych planujących realizację inwestycji na terenie województwa łódzkiego, inwestorów już działających na terenie województwa łódzkiego oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych przedmiotową tematyką.

 

Firmy, instytucje i osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Zbytniewskim mail: mateusz.zbytniewski@phin.pl lub telefonicznie 604 938 622.

 

logo coie600

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY