„Rok Szkoły Zawodowców” w Łowiczu

17.03.2015

„Rola szkolnictwa zawodowego w kontekście współpracy szkół z pracodawcami oraz Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną”- to tytuł spotkania w Łowiczu, w którym w dniu 16 marca wzięła udział Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.

„Rok Szkoły Zawodowców” w Łowiczu „Rok Szkoły Zawodowców” w Łowiczu „Rok Szkoły Zawodowców” w Łowiczu

W trakcie spotkania w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu minister Joanna Kluzik-Rostkowska z samorządowcami i pracodawcami rozmawiała o szkolnictwie zawodowym – jego promocji wśród gimnazjalistów.

Bardzo ważna jest współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi – powiedziała minister edukacji narodowej.- Zależy mi, aby pracodawcy też współtworzyli i recenzowali podstawy programowe do nauki zawodów – dodała.
Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że ważne jest współdziałanie z lokalnymi władzami przy pozyskiwaniu informacji jakich specjalistów potrzebuje dany region i w jakich zawodach należy kształcić. – To daje gwarancje na rozwój szkół zawodowych. W regionach powinno powstać miejsce, w którym będą zbierane oczekiwania rynku pracy – powiedziała minister.
Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała, że w nowej perspektywie finansowej UE są pieniądze dedykowane szkolnictwu zawodowemu. Marszałkowie województw mają w sumie na ten cel 900 mln euro. W budżecie MEN jest kolejne 124 mln euro. W trakcie konferencji rozmawiano też o egzaminach zawodowych.

Nie mam wątpliwości, że trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe. Zaczęliśmy od „Roku Szkoły Zawodowców”, na jednym roku się jednak nie skończy – powiedziała Pani Minister.
Podczas spotkania Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprezentowała dobre praktyki, które udało się już wprowadzić w Regionie Łódzkim. – Chcemy być w dalszym ciągu animatorem pomiędzy szkołami zawodowymi a inwestorami, tak aby profil szkół zmieniał się wraz z potrzebami na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Już mamy kilka takich dobrych praktyk w Łódzkiej SSE, na przykład w Radomsku, czy w Piotrkowie. Chcemy, aby dobre rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego pojawiały się w większości miejsc, gdzie mamy swoje podstrefy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, dr Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty, Krzysztof Kaliński – Burmistrz Łowicza, poseł Cezary Olejniczak, Zbigniew Gwadera – p.o. Dyrektora Departamentu EFS UMWŁ, Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Michał Podwysocki – Dyrektor Zakładu PolyOne Poland Manufacturing w Kutnie, a także przedstawiciele gmin i powiatów: łowickiego, kutnowskiego, skierniewickiego oraz rawskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół zawodowych oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY