Rok Szkoły Zawodowców

30.03.2015

Zespół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. promował szkolnictwo zawodowe w Łowiczu, Radomsku, Koluszkach, Płocku i Warszawie.

Najważniejsze wydarzenie odbyło się 16 marca w Łowiczu. „Rola szkolnictwa zawodowego w kontekście współpracy szkół z pracodawcami oraz Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną”- to tytuł spotkania, w którym wzięła udział Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.
W trakcie spotkania w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu Pani Minister z samorządowcami, nauczycielami i pracodawcami rozmawiała o szkolnictwie zawodowym – jego promocji wśród gimnazjalistów.
– Bardzo ważna jest współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej.- Zależy mi, aby pracodawcy też współtworzyli i recenzowali podstawy programowe do nauki zawodów – dodała.
Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że ważne jest współdziałanie z lokalnymi władzami przy pozyskiwaniu informacji jakich specjalistów potrzebuje dany region i w jakich zawodach należy kształcić. – To daje gwarancje na rozwój szkół zawodowych. W regionach powinno powstać miejsce, w którym będą zbierane oczekiwania rynku pracy – powiedziała minister.
Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała, że w nowej perspektywie finansowej UE są pieniądze dedykowane szkolnictwu zawodowemu. Marszałkowie województw mają w sumie na ten cel 900 mln euro. W budżecie MEN jest kolejne 124 mln euro. W trakcie konferencji rozmawiano też o egzaminach zawodowych.
Nie mam wątpliwości, że trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe. Zaczęliśmy od „Roku Szkoły Zawodowców”, na jednym roku się jednak nie skończy – powiedziała Pani Minister.
Podczas spotkania Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprezentowała dobre praktyki, które udało się już wprowadzić w Regionie Łódzkim. – Chcemy być w dalszym ciągu animatorem pomiędzy szkołami zawodowymi a inwestorami, tak aby profil szkół zmieniał się wraz z potrzebami na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Już mamy kilka takich dobrych praktyk w Łódzkiej SSE, na przykład w Radomsku, czy w Piotrkowie. Chcemy, aby dobre rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego pojawiały się w większości miejsc, gdzie mamy swoje podstrefy -zapowiedział Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY