Konferencja: „Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem”

04.05.2015

Łódzki Klaster Edukacyjny ma inicjować i wzmacniać współpracę szkół zawodowych z firmami. Najbardziej aktywni w tym obszarze przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i uczniowie zostali uhonorowani statuetkami Ministra Gospodarki.

27 kwietnia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A odbyła się konferencja pt.Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem. Jej współorganizatorami była ŁSSE S.A. i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konferencję rozpoczęła premiera filmu „Zawodowcy”, promującego szkolnictwo zawodowe, zrealizowanego przez słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Film zostanie w najbliższym czasie udostępniony szkołom gimnazjalnym w celu promocji szkolnictwa zawodowego wśród uczniów.

Jednym z głównych punktów konferencji było podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Łódzkiego Klastra Edukacyjnego, którego zadaniem będzie wspieranie kształcenia zawodowego w regionie i dostosowanie go do potrzeb lokalnej gospodarki. Podpisanie klastra poprzedziły wystąpienia Agnieszki Buły-Kopańskiej z Ministerstwa Gospodarki i Ewy Konikowskiej-Kruk z Ministerstwa Edukacji.

 

 

– Tworzymy modelowe rozwiązanie służące zintensyfikowaniu współpracy szkół z przedsiębiorstwami i strefami – powiedziała Agnieszka Buła-Kopańska.

– Po to, by szkoły kształciły pod potrzeby pracodawców, a absolwenci, wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje, szybko zdobywali pracę – dodała Ewa Konikowska-Kruk.

Prezes ŁSSE S.A., Tomasz Sadzyński, podkreślił, że impuls wyszedł od przedsiębiorców, którzy coraz rzadziej pytali o cenę gruntów pod inwestycje, a coraz częściej o odpowiednio przygotowanych kandydatów do pracy. O potrzebie współpracy między szkołami i pracodawcami mówiły poseł Elżbieta Królikowska-Kińska i wojewoda Jolanta Chełmińska. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela wyraził nadzieję, że klaster jest „pierwszym przystankiem na mapie wspierania szkół zawodowych”, a marszałek województwa Witold Stępień zachęcał szkoły do korzystania z pieniędzy unijnych przeznaczonych na reformę edukacji zawodowej (w budżetach wszystkich województw jest na ten cel przeszło 900 mln euro).

Podpisy pod aktem założycielskim złożyli m.in.: Agnieszka Buła-Kopańska, dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzka, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego i członkowie Zarządu Województwa: Artur Bagieński i Joanna Skrzydlewska, a także Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Anna Milczanowska, Prezydent Radomska oraz Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty, a także reprezentanci trzech przedsiębiorstw – Haering Polska Sp. z o.o., FON-SKB Sp. z o.o. Sp k.a. oraz Interprint Polska Sp. z o.o. Nie zabrakło także dyrektorów łódzkich szkół zawodowych.

Kolejnym punktem konferencji była debata na temat możliwości odpowiedniego przygotowania zawodowego młodych pracowników, spełniającego oczekiwania przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie łódzkim. Wzięli w niej udział: W debacie uczestniczyli:

Agnieszka Buła-Kopańska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia MG, Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Bartłomiej Dobosz, Prezes SKB Sp. z o.o., Dariusz Pytlewski, Dyrektor ds. Handlowych Haering Polska Sp. z o.o., Frank Tyralla, Prezes Interprint Polska Sp. z o.o., Sławomir Fater, Dyrektor CKU Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Janusz Bęben, Dyrektor ZSP Nr 3 w Łodzi, Wojciech Kreft, Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Moderatorem dyskusji był Bartosz Rzętkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora w ŁSSE S.A.

Następnie w imieniu Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Dyrektor Agnieszka Buła-Kopańska wraz z Zarządem ŁSSE S.A. i Łódzkim Kuratorem Oświaty wręczyli również statuetki i dyplomy dla najbardziej aktywnych przedsiębiorców ŁSSE, wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego oraz współpracujących z nimi placówek kształcenia zawodowego, a także uczniów, którzy dodatkowo otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd ŁSSE S.A.

Statuetki otrzymały trzy tercety (firma-szkoła-uczeń):

 1. Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o.o. – w imieniu Zarządu firmy wyróżnienia odebrał Pan Mecislavs Maculevics, Łódź Campus HR Leader
 2. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi – wyróżnienia odebrał Pan Józef Kolat, Dyrektor szkoły
 3. Pan Karol Ogłuszka – Uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi
 1. FON-SKB Sp. z o.o. S.K.A. – w imieniu Zarządu firmy wyróżnienia odebrał Pan Bartłomiej Dobosz, Prezes SKB
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi – wyróżnienia odebrał Pan Sławomir Fater, Dyrektor CKUNT
 3. Pan Jacek Witkowski – Absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
 1. Haering Polska Sp. z o.o. – w imieniu firmy wyróżnienia odebrał Pan Dariusz Pytlewski, Dyrektor Handlowy Haering Polska Sp. z o.o.
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi – wyróżnienia odebrał Pan Sławomir Fater, Dyrektor CKUNT
 3. Pan Sebastian Tkaczyk – Słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

Dyplomy Ministra Gospodarki, Zarządu ŁSSE S.A. oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymali również: przedsiębiorstwa, szkoły i uczniowie wyróżniający się dobrą współpracą, zaangażowaniem w rozwój edukacji technicznej, a także ambicją i sumiennością w odbywaniu praktyk zawodowych. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 1. Indesit Company Polska Sp. z o.o. – w imieniu Zarządu wyróżnienia odebrał Pan Zygmunt Łopalewski, Rzecznik Prasowy Indesit Company Polska Sp. z o.o.
 2. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi – w imieniu Zarządu wyróżnienia odebrała Pani Elżbieta Grochal, Kierownik Działu Personalnego BSH
 3. Interprint Polska Sp. z o.o. Pan Frank Tyralla – wyróżnienia odebrał Pan Frank Tyralla, Prezes Zarządu Interprint Polska Sp. z o.o.
 4. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – wyróżnienia odebrał Pan Janusz Moos, Dyrektor ŁCDNiKP
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi – wyróżnienia odebrał Janusz Bęben, Dyrektor ZSP nr 3
 6. Pan Radosław Banasiak – Uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
 7. Pan Rafał Matyja – Słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych technologii w Łodzi

Specjalne wyróżnienie Zarządu ŁSSE S.A. dla British International School of the University of Łódź, odebrał Pan Adam Trim, Dyrektor szkoły. British International School jest szkołą, która działa dla biznesu, funkcjonuje w obszarze edukacji i odpowiada na wyjątkowe potrzeby inwestorów.

Ostatnim akcentem konferencji był występ uczniów ZSP Nr 9 w Łodzi i studentów UŁ, który powstał pod kierunkiem pracowników Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna galeria zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152870118646547.1073741925.235896076546&type=1

Relacja w Gazecie Wyborczej w Łodzi

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,17838823,Absolwenci_szkol_zawodowych_potrzebni_od_zaraz.html

Relacja na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi:

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=89&id=1008

Relacja na stronie internetowej Obserwatorium Edukacji:

http://obserwatoriumedukacji.pl/powstal-lodzki-klaster-edukacyjny/

Film promujący szkolnictwo zawodowe przygotowany przez słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi:

https://youtu.be/6Tm6VISGsTA

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY