BGK: konferencja o eksporcie

05.05.2015

W dniu 28 maja 2015 r. w siedzibie ŁSSE S.A., przy ulicy Tymienieckiego 22/24 w Łodzi odbędzie się konferencja organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego poświęcona tematyce „Exportu”.

Uczestnicy otrzymają wiedzę w zakresie:
1. Rządowego programu wspierania exportu, który jest obsługiwany tylko przez BGK i którego zadaniem jest pomoc w ekspansji sprzedaży polskich wyrobów i usług do krajów ryzyka nierynkowego;
2. Możliwości sfinansowania i ustrukturyzowania własnej podmiotowej ekspansji zagranicznej, dla której dedykowane są środki z Funduszu Ekspansji Zagranicznej w ramach TFI Banku Gospodarstwa Krajowego;
3. Na zakończenie Experci z Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedzą jak to wszystko można bezpiecznie zrealizować, korzystając z dostępnych instrumentów asekuracji ryzyka walutowego i stóp procentowych.

Wykład wprowadzający wygłosi dr Tomasz Kaczor, główny ekonomista BGK i dyrektor Departamentu Analiz i Badań, który zajął pierwsze miejsce w rankingu ekonomistów, prowadzonym przez „Puls Biznesu”. Tym samym został najlepiej prognozującym analitykiem bankowym w kraju.

Tomasz Kaczor i jego zespół przygotowywali najlepsze prognozy dla polskiej gospodarki w ubiegłym roku. Zgodnie z zasadami raz na kwartał analitycy przedstawiają na łamach „Pulsu Biznesu” prognozy dla 6 wskaźników: PKB, inwestycje, konsumpcja, inflacja, zatrudnienie i kurs EUR/PLN na najbliższy kwartał, obecny i kolejny rok.
Przez cały czas trwania konferencji, będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prelegentami BGK.

Uczestnictwo, jak i indywidualne konsultacje są nieodpłatnie.

Agenda Spotkania:
09.30 – 10.00   Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15   Powitanie zaproszonych gości
10.15 – 11.00   Wystąpienie Głównego Ekonomisty BGK dr Tomasza Kaczora
11.00 – 11.45   Prezentacja pt. Rządowy Program Wspierania Eksportu i inne możliwości finansowania , Departament Wspierania Eksportu
11.45 – 12.00   Przerwa kawowa
12.00 – 12.45   Prezentacja Przedstawiciela Funduszu Ekspansji Zagranicznej
12.45 – 13.30   Prezentacja pt. Jak zabezpieczyć ryzyko kursowe w eksporcie?, Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
13.30              Zakończenie konferencji
13.40 – 14.30   Lunch

 

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Beaty Janusz-Kozłowskiej, e-mail: beata.janusz-kozlowska@bgk.pl , tel. (42)634 57 50

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY