Dochód związany ze zleceniem części procesów do kooperantów spoza SSE podlega zwolnieniu

02.06.2015

Poniższe rozstrzygnięcie jest bardzo ważnym stanowiskiem w kwestii problematycznej dla wielu podmiotów strefowych. 

Można liczyć, iż tak jednoznaczne stanowisko sądów przełoży się w przyszłości na zmianę podejścia organów podatkowych do kwestii kwalifikowania kooperacji podmiotów strefowych z podmiotami spoza SSE.

Wyrokiem z dnia 12 marca 2015 r. (I SA/Łd 130/15) WSA w Łodzi będąc związanym wykładnią przedstawioną przez NSA w wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. (II FSK 2826/12) uchylił negatywną dla podatnika interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-295/11-2/IR ) w temacie kwalifikacji jako działalności strefowej zakupu usług od kooperantów spoza SSE. Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach działalności strefowej nabywała usługi od kooperantów. Poniesione wydatki na zakup usług spółka chciała ujmować w kosztach uzyskania przychodów działalności strefowej.

NSA w swoim orzeczeniu z listopada 2014 r. uznał, że nie ma konieczności wydzielenia organizacyjnego działalności pozastrefowej w sytuacji gdy proces produkcyjny prowadzony jest na terenie SSE, a jedynie w jego trakcie spółka korzysta z usług podmiotów działających poza terenem strefy. Podmioty zewnętrzne, tzw. kooperanci, nie korzystają bowiem ze zwolnienia podatkowego z tego tytułu. Oznacza to, że „zewnętrzna” część procesu produkcyjnego jest w rzeczywistości opodatkowana podatkiem dochodowym uiszczanym przez kooperantów podmiotu strefowego.

NSA wskazał również, że nie można zaakceptować stanowiska zaprezentowanego pierwotnie przez WSA, które sprowadzało się do stwierdzenia, iż ustawodawca pozbawił przedsiębiorców strefowych możliwości korzystania w zakresie własnej działalności z materiałów i usług wykonywanych poza strefą. Przy tak przedstawionej argumentacji WSA w Łodzi po ponownym rozpatrzeniu sprawy uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację.

 

***

Zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji udzielą:

Monika Palmowska

Dyrektor, KPMG w Polsce

E: mpalmowska@kpmg.pl

Michał Klimczak

Menedżer, KPMG w Polsce

E: mklimczak@kpmg.pl

KPMG

Biuro w Łodzi

al. Piłsudskiego 22

T: +48 (42) 23 27 700

E: lodz@kpmg.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY