50 000 000 zł ze środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych!

15.07.2015

Do 27 sierpnia 2015 roku można składać wnioski w zakresie kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Środki finansowane na realizację inwestycji dostępne są w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które:

– wykażą prawo własności lub użytkowania wieczystego do uzbrajanego terenu,

– zobowiążą się do zastosowania i monitorowania wskaźników w zakresie liczby inwestycji MŚP zlokalizowanych na uzbrojonych terenach, pełnego stopnia wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a także liczby miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych na uzbrojonych terenach,

– zapewnią wkład własny w wysokości 15% wartości projektu.

 Informacje o konkursie.

 Instytucją prowadzącą nabór wniosków o dofinansowanie jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy –jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś I i II).

UWAGA!

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 22 lipca 2015 r. (środa), w godz. 10.00-12.00, w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Konkurs to niepowtarzalna szansa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach projektów UE!

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY