Współpraca szkół zawodowych z SSE

02.09.2015

Ruszyły działania i konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczące współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 Ministerstwo Gospodarki, które odpowiada za funkcjonowanie SSE w Polsce, złożyło wniosek do Instytucji Pośredniczącej o dofinansowanie projektu pt. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. Realizacja programu została zaplanowana na październik 2015 – marzec 2017. Celem projektu jest opracowanie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w SSE ze szkołami i placówkami zawodowymi opisującego zasady nawiązania i prowadzenia tej współpracy z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych. Wybrane elementy opracowanego modelu zostaną pilotażowo przetestowane w SSE, co pozwoli sprawdzić ich skuteczność przed wdrożeniem ich do przedsiębiorstw działających w Strefach. 

Wraz z Ministerstwem Gospodarki, zwracamy się z prośbą o nawiązanie kontaktu z ŁSSE przez szkoły zainteresowane udziałem w pilotażowym wdrożeniu modelu. Służymy Państwu wsparciem na każdym etapie planowanej współpracy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z listem od Pani Minister, Ilony Antoniszyn-Klik. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt: Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora, e: bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl, tel. 42 275 50 76. 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY