ŁSSE najlepszą strefą dla MŚP w Europie po raz drugi!

15.10.2015

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, po raz drugi z rzędu, otrzymała tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla sektora MŚP w Europie. Tytuł przyznany został przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2015.

Na koniec 2014 roku, 43% inwestorów w ŁSSE to sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba firm z sektora MŚP w porównaniu do roku 2013 wzrosła o 13%.

Oprócz tytułu, ŁSSE została również wyróżniona w czterech innych obszarach swojej działalności: reinwestycje w 2014 r., strategia i zaangażowanie we współpracę polsko-chińską, nowe inwestycje oraz szkolenie umiejętności.

fdi

Od początku 2014 r. wydano 43 zezwolenia, z czego 25 projektów to reinwestycje. „Ta statystyka bardzo nas cieszy, ponieważ oznacza to, że inwestorzy dobrze czują się w strefie i to właśnie tu chcą rozwijać swój biznes” – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Wśród reinwestycji były takie projekty jak BSH, Ceramika Paradyż, Interprint Polska, czy Fujitsu Technology Solutions, które w ubiegłym roku zadeklarowało zatrudnienie dodatkowych 250 osób. Zaufanie Inwestorów Strefowych zostało docenione w rankingu, a ŁSSE wyróżniona za reinwestycje.

fDi Magazine wyróżnił również plany inwestycyjne ŁSSE. Dotyczy to m.in. dwóch terenów inwestycyjnych (Lućmierz i Łódź, ul. Stokowska), które zostały uzbrojone i w pełni wyposażone dzięki funduszom z Unii Europejskiej. W planach ŁSSE S.A. ma wybudowanie nowej powierzchni biurowej na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. (ul. Tymienieckiego 22/24). Biurowiec będzie miał na celu spełnienie wymagań i potrzeb dynamicznie rozwijających się firm innowacyjnych, a jednocześnie będzie wpisywał się wyjątkowy charakter miejsca, czyli XIX-wieczny zespół budynków pofabrycznych. Obecnie, ŁSSE S.A. jest na etapie przeprowadzania analizy najlepszego zagospodarowania terenu. Wyróżnienie zostało również przyznane za projekt „S8-Inwestycje nam po drodze” wdrożony wraz z trzema SSE (Wałbrzyska, Warmińsko-Mazurska, Suwalska). Strefy planują wspólne działania, dzięki którym wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 powstaną hale magazynowe i tereny inwestycyjne idealne dla sektora MŚP.

Szkolenie umiejętności to kolejny aspekt działalności ŁSSE S.A. doceniony w rankingu fDi Free Zones of the Year 2015. Łódzka Strefa od kilku lat podejmuje wiele inicjatyw związanych ze szkolnictwem zawodowym w Regionie Łódzkim. „Chcemy, aby Inwestorzy i Partnerzy Łódzkiej SSE mogli zatrudniać jak najlepiej wykwalifikowane osoby z odpowiednio „skrojonymi na miarę” umiejętnościami – komentuje Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. – Dlatego też powołaliśmy do życia forum o nazwie Strefa HR, które odbywać się będzie w formie cyklicznych spotkań w naszej siedzibie, gdzie poruszymy najważniejsze tematy między innymi z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego i edukacji dla biznesu”. W 2015 r. Łódzka SSE zainicjowała stworzenie Łódzkiego Klastra Edukacyjnego skupiającego samorządy, instytucje szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorców. Jego zadaniem jest wsparcie i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnej gospodarki.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, ŁSSE S.A. kładzie duży nacisk na współpracę polsko-chińską. „Wspieramy to, co wyróżnia nasz region, a kolejowe połączenie cargo Łódź-Chengdu na pewno do takich atrybutów należy” – mówi Tomasz Sadzyński. ŁSSE S.A. organizuje szkolenia dla Inwestorów, Partnerów oraz przedsiębiorstw z regionu zainteresowanych eksportowaniem swoich produktów do Chin. „Gościmy liczne delegacje chińskie składające się z władz rządowych, samorządowych i przede wszystkich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są współpracą z polskimi firmami” – dodaje Tomasz Sadzyński. Działania polsko-chińskie to kolejne wyróżnienie przyznane przez fDi Magazine.

 „Inwestorzy szukają już nie tylko zachęt inwestycyjnych, ale przede wszystkim dobrze wykwalifikowanych pracowników, infrastruktury, przyjaznego otoczenia biznesowego, możliwości rozwoju biznesu oraz otwartości władz lokalnych. Właśnie to, w połączeniu z pomocą publiczną, gwarantuje napływ projektów inwestycyjnych dla regionu i specjalnych stref ekonomicznych. Dlatego cały czas szukamy wyróżników”. – mówi Tomasz Sadzyński. – „A za tym sukcesem stoi oczywiście cały zaangażowany Zespół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

Pełna informacja o raporcie fDi Free Zones of the Year 2015 dostępna tutaj. 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY