Spotkanie Łódzkiego Klastra Edukacyjnego

27.11.2015

24 listopada w siedzibie ŁSSE S.A. odbyło się pierwsze spotkanie członków Łódzkiego Klastra Edukacyjnego.

Łódzki Klaster Edukacyjny powołany został 27 kwietnia br. w celu łączenia potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz szeroko pojętego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego dla potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Podczas pierwszego spotkania Klastra powołano organy niezbędne do jego sprawnego funkcjonowania, tj. Radę oraz Zarząd Klastra, a także określono działania służące do realizacji poszczególnych celów Klastra.

W skład organów Klastra wchodzą:
– Bartosz Rzętkiewicz, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – Przewodniczący Rady Klastra
– Sławomir Fater, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi – Z-ca Przewodniczącego Klastra
– Mariola Mirecka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Przewodnicząca Zarządu
– Małgorzata Sienna, Łódzkie Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Z-ca Przewodniczącej Zarządu

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na styczeń 2016r.

1 2 3

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY