Jak zwiększyć efektywność swojej Polityki Szkoleniowej – IV edycja badań TDI

17.12.2015

Przypominamy o trwającej IV edycji Ogólnopolskich Badań Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej (TDI), które pozwalają w sposób kompleksowy dokonać przeglądu i oceny procesów rozwojowych realizowanych w firmie.

Kwestionariusz badania. 
Strona badania.

Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne, a jego rezultatem jest bezpłatne otrzymanie raportu wraz z jego omówieniem przez naszych ekspertów od efektywnych działań rozwojowych, który pozwala odpowiedzieć na pytania:
– Dlaczego działania rozwojowe prowadzone w mojej firmie nie przynoszą oczekiwanych wyników biznesowych?
– Gdzie leży przyczyna takiej sytuacji?
A dzięki rekomendacjom ekspertów firma otrzymuje odpowiedź na pytanie:
– W jaki sposób mogę zwiększyć efektywność realizowanych projektów rozwojowych w mojej firmie?

Za nami I edycja tego badania w ŁSSE a tym samym pierwsze wnioski, które zaprezentowane zostały podczas naszej I edycji konferencji „Poczuj miętę do biznesu” zorganizowanej 11.06 w ŁSSE (relacja po konferencji znajduje się na stronie firmy Respect). Generalny wynik Efektywności Polityki Szkoleniowej dla badanych inwestorów ŁSSE znalazł się poniżej średniego wyniku dla wszystkich badanych organizacji w Polsce (ok. 400 zbadanych firm w PL) – zobacz raport. Obszary priorytetowe do dalszego doskonalenia to:

– ocena efektów szkoleniowych – jak wynika z badań, szkolenia w firmach bardzo często realizowane są bez kontroli i oceny ich wpływu na biznes,
– wdrażania kompetencji uczestników szkolenia na stanowisku pracy oraz zaangażowanie przełożonych w ten proces. Szkolenie najczęściej kończy się w raz z wyjściem uczestników z sali,
– działania rozwojowe nie są powiązane z celami biznesowymi i z bieżącą strategią firmy, co skutkuje brakiem wpływu działań szkoleniowo-rozwojowych na rezultaty biznesowe.

Powyższe wyniki, oznaczają, że Inwestorzy ŁSSE posiadają duży potencjał do doskonalenia polityki szkoleniowej i tym samym osiągania jak największych korzyści biznesowych z prowadzonych działań rozwojowych. Ważna jest jednak świadomość organizacji na temat efektywności oraz jakości realizowanej polityki szkoleniowej.

Wyniki badań benchmarków TDI okazują się inspiracją do dalszych działań oraz wdrażania nowych rozwiązań przynoszących organizacji korzyści biznesowe. Wśród najczęściej wprowadzanych zmian znajduje się:
– opracowanie lub modyfikowanie strategii szkoleniowej nastawionej na realizacje celów biznesowych firmy
– optymalizacja procesu szkoleniowego
– wprowadzenie oceny wpływu szkoleń na rezultaty biznesowego
– wprowadzenie sytemu zwiększającego odpowiedzialność i zaangażowanie kadry menedżerskiej w procesy rozwojowego

Organizatorem badań jest stowarzyszenie PSTD, natomiast partnerem merytorycznym jest firma Respect będąca partnerem ŁSSE.

W badaniu można wziąć udział do końca grudnia br.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY