EXPO 2022 | zaproszenie na warsztaty programowe

22.01.2016

Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Aplikacji w ramach ubiegania się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie  prawa organizacji International EXPO 2022 w Łodzi, w lutym 2016 roku odbędzie się cykl warsztatów, na które zapraszamy przedstawicieli:

– formalnych i nieformalnych organizacji reprezentujących mieszkańców Łodzi,
– organizacji pozarządowych,
– instytucji kultury,
– środowiska biznesu,
– środowiska nauki,
– administracji rządowej i samorządowej.

Na chwilę obecną hasło przewodnie International EXPO 2022 w Łodzi brzmi „My City My Home” (Moje Miasto Moim Domem) i odnosi się do tematyki rewitalizacji miast oraz – w szerszej perspektywie – życia w mieście. Kluczowe informacje związane z projektem przygotowania Aplikacji w ramach ubiegania się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie prawa  organizacji International EXPO 2022 w Łodzi, w tym opis tematu Wystawy oraz siedmiu subtematów, znajdą Państwo w materiale stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

W ramach cyklu warsztatów programowych zaplanowanych jest siedem spotkań podzielonych według subtematów Wystawy:
– City reinvented – empowering citizens to revive community (warsztat dla osób zajmujących się rewitalizacją/ ekspertów)
– CityZen – tłumczenie robocze: w poszukiwaniu zrównoważonego czasu,
– Urban Heroes – tłumczenie robocze: Miasto to ludzie,
– City Vibes – tłumczenie robocze: Miasto w rytmie mieszkańców,
– City for work – tłumczenie robocze: work for the City,- Praca w mieście – praca dla miasta,
– Home in the City – tłumczenie robocze:  moje miejsce na Ziemi,
– City Off-road – tłumczenie robocze: tam gdzie rodzą się idee.

Ich celem jest doprecyzowanie wybranych aspektów związanych z International EXPO 2022 w Łodzi:
– opracowanie polskich nazw subtematów,
– dobór wydarzeń składających się na Program EXPO,
– określenie założeń systemu wspierania wyboru podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych wydarzeń.

Warsztat związany z subtematem eksperckim City reinvented odbędzie się w formule moderowanej dyskusji. Trzygodzinne warsztaty będą prowadzone przez konsultantów Deloitte – firmy doradczej odpowiedzialnej za przygotowanie Aplikacji, odbywać się będą w lutym 2016 r. w centrum Łodzi w godzinach popołudniowych. Dokładne daty oraz lokalizacje zostaną przekazane zapisanym uczestnikom pod koniec stycznia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem poszczególnych subtematów wystawy oraz o zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie związanym z subtematem, którego zakres jest najbliższy Państwa specjalizacji. Istnieje możliwość wzięcia udziału w więcej niż jednym warsztacie.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę wybranego warsztatu prosimy przesyłać drogą mailową na adres: a.lyszkowska@uml.lodz.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 05 lutego 2016.

Serdecznie zapraszamy!

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY