„LODzistics” – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

14.03.2016

22 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Założycielskiej „LODZistics” – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej.

Geneza powstania klastra logistycznego sięga 2014r., kiedy to z jednej strony instytucje samorządowe oraz naukowe z drugiej jednostki otoczenia biznesu i firmy logistyczne, dostrzegły potrzebę aktywizacji działań w obszarze logistyki. Potencjał regionu łódzkiego sprzyjał zdefiniowaniu wspólnych celów dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem branży logistycznej w naszym województwie. Efektem prowadzonych rozmów było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia klastra logistycznego w województwie łódzkim (relacja z konferencji).

W wyniku dalszych prac związanych z powołaniem klastra członkowie tzw. Grupy Założycielskiej podjęli decyzje m.in. o formie prawnej klastra, obszarach działania, założeniach budżetowych etc.

Po wielu spotkaniach roboczych nadszedł czas na organizację pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia LODZistics, które odbyło się we wtorek 22 marca w sali konferencyjnej Politechniki Łódzkiej. Głównym celem obrad Członków Założycieli było podjęcie decyzji o formalnym powołaniu „LODZistics” – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej. Przyjęto również uchwałę zatwierdzająca m.in. statut i budżet Związku, wybrano organy – Radę Związku oraz Zarząd, a także liderów grup tematycznych odpowiedzialnych za realizację głównych zadań klastra. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została koordynatorem grupy ds. edukacji, której celem będzie oddziaływania na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki. Na jednego z członków trzyosobowego Zarządu Związku wybrano Bartosza Rzętkiewicza, Z-cę Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora ŁSSE S.A.

Kolejnym etapem formalnego zawiązania struktur Związku będzie zgłoszenie wniosku rejestrowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na liczne grono podmiotów tworzących struktury LODZistics, klaster finalnie przyjmie formę Związku Pracodawców.

W skład Grupy Założycielskiej LODZistics wchodzą następujące podmioty:

 1. ASM Centrum Badań i Analiz Runku Sp. z o.o.
 2. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
 3. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 4. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA
 5. Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi Sp. z o.o.
 6. Uniwersytet Łódzki
 7. Politechnika Łódzka
 8. Miasto Gmina Stryków
 9. Grupa Raben
 10. T-PROJECT Sp. z o.o.
 11. Lufthansa Cargo SA Oddział w Polsce
 12. MiraTrans Transport i Spedycja
 13. Rohlig SUUS Logistics SA
 14. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Drogowego
 15. Sharda Group

 

Działaniom założycielskim LODZistics patronuje od początku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do struktur „LODZistics” – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej, prosimy o kontakt z Koordyntorem Związku, firmą ASM Centrum Badań i Analiz Runku Sp. z o.o., pod nr tel.: +48 (24) 355 77 55

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY