Samorządowcy w strefie

11.04.2016

8 kwietnia w Fabryce Grohmana odbyła się trzecia edycja szkolenia w ramach „Strefy Samorządności” skierowanego do pracowników oraz władz jednostek samorządu terytorialnego.

Gości przywitał Pan Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W trakcie spotkania poruszone zostały poruszone następujące kwestie:

  • JST – współpraca pomiędzy samorządami a ŁSSE S.A.
  • Możliwości wsparcia JST Województwa Łódzkiego w ramach RPO 2014 – 2020, które przedstawił Dominik Patora, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
  • Obrót ziemią rolną w Polsce – Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. P.
  • Wizerunek jako narzędzie niezbędne w kontaktach z klientem – omówiła Emilia Żołędziejewska, Wear-Ever.

Cykliczne spotkania w ramach „Strefy Samorządności” stanowią platformę do wymiany wspólnych doświadczeń oraz uwag między samorządami, biznesem i instytucjami z otoczenia biznesowego. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania!

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY