10 najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej nagrodzonych

12.04.2016

Gala wręczenia Nagród odbyła się 11 kwietnia 2016 roku w Auli IFE na terenie Politechniki Łódzkiej. Wśród zaproszonych gości znalazły się władze miasta, rektorzy oraz dziekani Uczelni, a także Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.


W roku akademickim 2015/2016 odbyła się IV edycja organizowanego przez Fundację Politechniki Łódzkiej konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. W wyznaczonym terminie zainteresowani studenci mogli składać wnioski konkursowe w dziekanatach swoich wydziałów. Po wstępnej selekcji władze wydziałów wytypowały 62 kandydatów do stypendium.

Kandydaci oceniani byli jak co roku w oparciu o 11 kryteriów: działalność w kołach naukowych; artykuły; referaty; udział w konferencjach; uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych; praktyki; staże; nagrody i wyróżnienia w konkursach; certyfikaty; współpraca międzynarodowa; inne spełniające kryteria rozwoju naukowego.
Kapituła Konkursu w składzie:

 • Prorektor PŁ -prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
 • Przedstawiciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Edyta Sancewicz
 • Przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Agnieszka First
 • Przedstawiciel ICT Polska Centralna Klaster – Michał Hertel
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego PŁ – Mirosław Kowalewski

podczas weryfikacji osiągnięć brała pod uwagę rangę osiągnięcia, mianowicie czy zaprezentowany dorobek naukowy klasyfikował się jako krajowy, czy międzynarodowy. Dodatkowo oceniano w jaki sposób student brał udział w danym wydarzeniu – aktywnie czy też biernie. Podkreślano ogromne zaangażowanie w działalność studencką kandydatów, jak również różnokierunkowość rozwoju. Największa uwaga członków Kapituły była kierowana w stronę projektów naukowo-badawczych, które mają ogromny wpływ na zwiększanie sposobności zdobycia wszelkiego doświadczenia.

Wnikliwa analiza złożonych wniosków zwieńczona została wyborem dziesięciu laureatów, a co za tym idzie – szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.

Tytuł Laureata IV edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej, uzyskał/a:

 1. Szymon Madziara – Wydział Mechaniczny
 2. Ewa Bolonek – Wydział Organizacji i Zarządzania
 3. Justyna Wojtasik – Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony Środowiska
 4. Tigran Soghbatyan – wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 5. Beata Mordzak – Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 6. Szymon Żaczek – Wydział Chemiczny PŁ
 7. Ivan Taranenko – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 8. Paweł Czapski – Wydział Mechaniczny
 9. Sylwia Kubala – Wydział Organizacji i Zarządzania
 10. Wojciech Rydlewicz – Wydział Mechaniczny

Fundatorami nagród w IV edycji Konkursu są:
– Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 6 stypendiów
– Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 3 stypendia
– ICT Polska Centralna Klaster – 1 stypendium

Podczas uroczystości Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygłosił wykład pt. „Od imitacji do innowacji. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.”

Tekst i zdjęcia: Politechnika Łódzka

.

„>1a  .”>2a .”>3a

.

„>4a .”>5a .”>6a

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY