IV MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW AGD JUŻ ZA NAMI

12.05.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. po raz drugi uczestniczyła jako Główny Partner w Międzynarodowym Forum Producentów i Dostawców AGD w Europie.

Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Müller – Die Lila Logistik Polska odbyło się 11 maja w hotelu andel’s w Łodzi.

Dzisiaj zabiegamy przede wszystkim o to, aby pracodawcy sektora AGD zwiększali ilość miejsc pracy, robili kolejne reinwestycje, dopraszali kolejnych poddostawców, ale także inwestowali w B+R tworząc innowacyjne miejsca pracy dla inżynierów i kadry wyższej – powiedział podczas wydarzenia Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Już wiele lat temu zorientowaliśmy, że przemysł związany z produkcją sprzętu gospodarstwa domowego nie ma w Polsce takiej platformy, która pozwoliłaby na dokonanie porównań, poszukiwanie rozwiązań czy wymianę doświadczeń. Chcieliśmy, aby spotkali się ludzie, którzy działają w tej branży, są aktywni i w perspektywie przyszłości będą wspólnie poszukiwać rozwiązań – podkreślał Michael Müller, Prezes Zarządu Müller – Die lila Logistik.

W tym roku tematykę Forum zdominowały kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed europejskim i polskim sektorem AGD, digitalizacją, ideą omnichannel tj. zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, zarządzaniem kadrami w branży AGD oraz kreacją i tworzeniem nowych kategorii produktów.

Podkreślano m.in. znaczenie korelacji między zmianą pokoleniową, a zarządzaniem kadrami. Zastanawiano się jakimi sposobami przekonać młode pokolenie do zgłębiania kompetencji technicznych na różnych poziomach. – Powinniśmy mieć specjalną ofertę zatrudnienia dla ludzi średniego i niższego szczebla m.in. specjalny pakiet ubezpieczeniowy, dobre wynagrodzenie, przyjazne warunki pracy w hali produkcyjnej czy ofertę wyjazdów za granicę – mówiła Aleksandra Rychta, HR Business Partner CEE z firmy Electrolux.

Potencjał inwestycyjny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiła uczestnikom Pani Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A., która wielokrotnie podkreśliła istotne znaczenie sektora AGD w regionie. Oferta regionu i strefy oraz doświadczenia firm z branży, które ulokowały już swoje inwestycyjne w ŁSSE szczegółowo omówione zostały podczas panelu „Potencjał regionu pod kątem nowych inwestycji” przygotowanym przez ŁSSE S.A.

Międzynarodowe wydarzenie skierowane do producentów i dostawców branży AGD już drugi raz z rzędu odbyło się w województwie łódzkim. Wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego to jedna z branż, których rozwój przewiduje strategia regionu.

Forum bez wątpienia jest okazją do spotkania producentów AGD z całego świata, którzy szukają możliwości kooperacji i którzy chcą mocno zastanawiać się nad kierunkami rozwoju tej branży w przyszłości nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 200 przedstawicieli reprezentujących najważniejsze w Polsce firmy z sektora AGD i ich otoczenia biznesowego.

Organizatorem forum była Muller Die lila Logistik. Partnerem organizacyjnym IV edycji Forum była firma Bluevine Consulting. Wśród głównych Partnerów Forum znalazła się: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, PAIiIZ, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz łódzka firma E.G.O.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY