Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna gościła kadrę naukową ze Słowenii

20.07.2016

18 i 19 lipca przedstawiciele słoweńskiej uczelni, realizującej projekt w ramach programu Erasmus +, gościli w Łodzi.

Zainteresowani głównie obszarem współpracy świata biznesu z uczelniami wyższymi oraz rozwojem jednostek badawczo-naukowych, mieli okazję spotkać się z przedstawicielami gospodarki  i nauki.

Podczas wizyty w Fabryce Grohmana, Pan Bartosz Rzętkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w ŁSSE S.A., przedstawił uczestnikom delegacji czołowe cele, działania spółki oraz zasady wsparcia dla innowacyjnych start-upów.

Dodatkowo, ŁSSE zorganizowała delegacji szereg wizyt i prezentacji.  Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ goście zapoznali się z dualnym systemem kształcenia, który umożliwia organizowanie połowy zajęć na uczelni, a połowy w miejscu pracy.  Przedstawiciele Politechniki Łódzkiej oprowadzili gości po Centrum Technologii Informatycznych, Wydziale Mechanicznym oraz Organizacji i Zarządzania. Członkowie delegacji poznali również działalność Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym m.in. Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Pracownię Indywidualnych Implantów Medycznych, które pracują nad rozszerzeniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie m. in. medycyny i biotechnologii.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY