Kolejna edycja programu stypendialnego Młodzi w Łodzi

01.08.2016

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi, czyli inicjatywy która wspiera najlepszych studentów na wybranych przez Fundatorów kierunkach studiów.

Państwa wsparcie może przyjąć formę stypendium, finansowania miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego dla grupy studentów.

Udział w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi to sposób na dotarcie do tzw.  „najlepszych z najlepszych”, czyli najbardziej aktywnych studentów wybranych przez Pracodawcę kierunków studiów, do których nie zawsze można trafić prowadząc rekrutację na praktyki, staże czy wolne stanowisko pracy. Fundując stypendium dla studentów ostatnich lat studiów wybranych kierunków Pracodawca ma szansę na przedstawienie swojej firmy tym najlepszym, którzy szukając dodatkowych korzyści finansowych, wynagradzających im ciężką prace na studiach starają się o przyznanie stypendium programu Młodzi w Łodzi. Zasady i warunki przyznawania stypendiów, finansowania akademików oraz lektoratów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych Pracodawców w porozumieniu z organizatorem programu. Pracodawca może określić dokładne warunki jakie musi spełniać przyszły stypendysta, w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W regulaminie mogą być także zawarte zapisy zobowiązujące stypendystę do określonych świadczeń na rzecz Fundatora tj. np. odbycia w firmie Fundatora stażu lub praktyk, czy pełnienia na uczelni funkcji Ambasadora firmy Fundatora. Stypendysta może stać się dla firmy Fundatora cennym praktykantem, stażystą czy w dalszej perspektywie pracownikiem. Promocję programów stypendialnych jak i promocję samych Fundatorów, rekrutację oraz wstępną selekcją aplikacji zapewnia program Młodzi w Łodzi.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie załączonej deklaracji udziału na adres: j.grzegory@uml.lodz.pl, tel. 42/6385928, 609392978).

Termin: 10 sierpnia 2016 r.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY