Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

02.08.2016

PAIiIZ, Ministerstwo Rozwoju, Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Kaznex Invest zapraszają do udziału w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się 23 sierpnia 2016 roku w Warszawie z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta Republiki Kazachstanu, pana Nursułtana Nazarbajewa.

Forum będzie również płaszczyzną prezentacji dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość w zakresie współpracy regionalnej, w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości, a także finansowych instrumentów wspierania wzajemnej współpracy. Jako sektory priorytetowe wskazano: sektor spożywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz technologie i produkcję maszyn powiązanych z tym sektorem, sektor rolniczy, zalesianie, sektor budowlany, produkcję materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych, sektor deweloperski, sektor metalurgiczny, sektor energetyczny (w tym alternatywne źródła energii), gospodarka komunalna (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami – ich utylizacja, recycling), produkcja środków transportu publicznego.

W trakcie Forum odbędzie się ceremonia podpisania umów i porozumień na poziomie instytucjonalnym, regionalnym jak również biznesowym oraz spotkania B2B dla polskich i kazachstańskich firm.

To ważne wydarzenie gospodarcze uświetnią swoją obecnością Prezydenci Polski i Kazachstanu. W Forum wezmą także udział szefowie resortów gospodarczych obu krajów.

Zgłoszenie udziału w Forum możliwe jest do 16 sierpnia br. tylko i wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego: http://www3.paiz.gov.pl/konferencje/

Kontakt ws. Forum:  forum.kazachstan@paiz.gov.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY